Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

ActiefBurgerschapOngeveer 75 bezoekers hebben op dinsdag 11 juni in Cultureel Centrum Servaes een lange avond geluisterd, gediscussieerd en met elkaar bijgepraat. Dit verslag is geschreven door de werkgroep Actief Burgerschap voor afwezige geïnteresseerden en ook, als terugblik en overzicht, voor de aanwezigen.

 

Het bestaat uit drie delen:  (1) een beknopt overzicht van het hoofdonderwerp: onderzoek naar HD in 2020, vooral m.b.t. accommodaties en vrijwilligers. Naast dit overzicht vindt u hierover een bijlage met aanbevelingen. (2) een zo letterlijk mogelijk verslag van de mededelingen die wethouder Hans van der Pas  op deze bijeenkomst heeft gedaan over de lopende bouwprojecten in HD en (3) een kort verslag van de overige besproken thema’s, te weten de tijdelijke herinrichting Ter Weer, de bouw van de Kiosk en  de oprichting van een werkgroep bouwen HD.

 1. HD in 2020, en het onderzoek naar accommodaties en vrijwilligers.
 • Eerst werd kort beschreven wat je nu al kunt zeggen over de toekomst van ons dorp. Wat vaststaat is dat  er een sterke groei komt van aantal ouderen en van hun zorgbehoefte, een flinke daling van het aantal (jong) volwassenen,  en daarbij een sterke daling van budgetten van gemeente en zorginstellingen. Gevolg is dat de zorgvoorzieningen  beperkt gaan worden tot alleen nog die mensen en  situaties waar het niet anders kan.   Als we in HD de belangrijkste voorzieningen in stand willen houden, moeten we dat,  samen, zelf doen. 
 • Onderzoekers (bureau ZET) Miek van Dongen en Anja van de Westelaken hebben 30 organisaties, 35 accommodaties en tientallen vrijwilligers bevraagd (vragenlijsten) en geïnterviewd over de situatie nu en de verwachtingen over de toekomst. In de bijlage is een overzicht van hun aanbevelingen te vinden.
 • Belangrijke conclusies waren:  HD is erg rijk aan vrijwilligers en activiteiten.  Veel (maar niet alle) organisaties voorzien teruggang in leden en vrijwilligers. Veel organisaties zijn bereid om meer met elkaar samen te werken.  Er zijn veel kleine accommodaties, die zeker niet alle kunnen blijven bestaan in een tijd van vergrijzing en teruglopende gemeentelijke subsidies.  De gemeente wil hierin actief sturend optreden.  Het onderzoek leverde heel veel meer feiten en conclusies op, die hier niet kunnen worden weergegeven. Desgewenst kunnen organisaties bij de Stg actief burgerschap vragen naar voor hen relevante uitkomsten.  Eind september, begin oktober is er een vervolgoverleg waar een plan van aanpak moet worden opgesteld.
 1. Mededelingen over lopende bouwprojecten in HD door wethouder Hans van der Pas

NB:  dit is een persoonlijk verslag van een notulant (AV), en geen officieel bericht!

 • Verkoop Ter Weer is nog niet definitief rond, maar wel bijna. Plan en visie van Stg AB en gemeente over inrichting centrum is nog steeds leidend. Na definitieve koop volgt overleg nieuw bestemmingsplan, waarbij Stg AB samen met gemeente en de koper overleggen over invulling.
 • Wonen voor mensen met een beperking. Omdat Ter Weer te lang duurt, is er nu principebesluit voor bouw langs de Abdijstraat.  Er is een actieve groep ouders betrokken en ook een potentiële koper/ontwikkelaar. Cello ondersteunt het project. Plan is bouw woningen voor ca 20 mensen met beperking. De procedure kan snel omdat de grond al woonbestemming heeft en al van de gemeente is. Verwachting definitief plan in dit najaar.  Voordeel van deze locatie is nabijheid zorgvoorzieningen.
 • CPO project Cunera. Café van Erp is gekocht. Globaal plan is klaar.  Elf starters. Buurt wil aantal garanties o.a. over behoud speelveld. In overleg tussen buurt, gemeente en CPO wordt plan uitgewerkt. Eind juli groot overleg met wethouder, waarna hopelijk accoord door alle partijen.
 • Op locatie Cunera  zijn op langere termijn nog meer woningen (patio bungalows en tweekappers) gepland.
 • Op Terrein Tol/Pastoor Maasstraat bouwt Mulders uit Oss nu voor Stg Humanitas en daarnaast 6 of 7 seniorenwoningen.  Gebouw kinderopvang is zo, dat later ombouw naar seniorenwoningen mogelijk is.
 • Oud gymnasium terrein Zijlstraat. CPO senioren mislukt.  Nu is SIR 55 betrokken bij project van ca 13 seniorenwoningen.  Nieuw plan dit najaar klaar.  Locatie gunstig door nabijheid van Cunera  én centrum.
 • Op Windberg is project Kleine Meijerij mislukt. KM wil nu grond verkopen. Onderhandelingen lopen nu, met een kandidaat koper. Streven is bouw woningen voor starters en gezinnen.
 • Op dit moment ca 600 woningen te koop in Bernheze, woningen boven 2,5 ton worden bijna niet verkocht.
 1. Overige besproken thema’s:
 • Definitieve inrichting centrum start met nieuwe ronde als Ter Weer is verkocht.  Werkgroep centrum praat mee met gemeente en ontwikkelaar over uitwerking (bestemmings)plan. Als er een belangrijke keuze aan de orde is, wordt deze in een dorpsoverleg  besproken.
 •  Tijdelijke herinrichting Ter Weer terrein: Paden en terras zijn aangelegd. Achter het terras worden binnenkort twee sets picknick tafel en bankjes geplaatst.  Hekken blijven nog even staan. Na de kermis komen er  een week (of zo) schapen op het terrein om het gras mooi kort te eten en ook weer wat actie te hebben. Dan worden hekken verwijderd en in de plaats daarvan wordt een geul gegraven om het terrein te markeren als leefgebied voor wandelaars en fietsers. Graag ieders hulp om verloedering te voorkomen!
 • Aan de Kiosk wordt hard gewerkt.  Bouwtekening, begroting en locatie zijn bekend. Streven is dat na de winter de kiosk helemaal klaar is. In deze fase is werving sponsoren en aanvragen subsidie heel belangrijk. Na de bouw komt er een stichting beheer, die de kiosk exploiteert en onderhoudt.  Die Stg zal een breed bestuur hebben vanuit alle belanghebbenden.
 • In overleg met de wethouder wordt binnenkort een oprichtingsvergadering gehouden van de werkgroep bouwen HD. Ca 12 mensen willen wel deelnemen aan dit overleg.  Daar worden ideeën uitgewisseld en genoteerd, een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep gekozen van zes of zeven mensen, die bestaat uit starters, senioren en professionals. Op het dorpsoverleg gaven zich nog twee mensen hiervoor op.

Stichting actief burgerschap HD   secretariaat  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.