Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

Plein 1969_3Heeswijk-Dinther kent al te lang een zielloos centrum. Een doorn in het oog voor veel inwoners. Voor het braakliggende terrein waar Ter Weer stond staat nu nieuwbouw op stapel. Voor Plein 1969 moet nog een plan ontwikkeld worden. Vanuit het dorp trekt een werkgroep van Actief Burgerschap daaraan.

Lees meer: Nieuwe ideeën voor Plein 1969

Actief burgerschapDe  Kerncommissie Loosbroek en  Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther zijn begin maart een samenwerking aangegaan voor een uitdagende  klus:  het opzetten van een welzijn- en zorgorganisatie van en voor de eigen gemeenschap HDL. 

Lees meer: Welzijn en zorg activiteiten...

Actief burgerschapWoonwensenonderzoek voor jongeren in HaDee?? Invullen, niet weggooien!

De afgelopen weken is er op alle adressen in HD waar jongeren van 18-30 jaar wonen, een brief van de gemeente bezorgd, het woonwensenonderzoek. Als je inlogt op de bewuste site vind je een lange lijst vragen. Misschien is je reactie: Wat moeten ze nu weer?? Kortom: Niet vreemd als je afhaakt. Dringend verzoek, in je eigen belang en dat van alle andere jonge Hadeejers: vul het in!

Lees meer: Woonwensenonderzoek invullen!

thumb ActiefBurgerschapHoe vaak hebben we nu gehoord dat ze echt gaan beginnen met de bouw op Ter Weer?  De ontsluitingsweg zou allang klaar zijn. De vrachtwagens rijden ons in ons dorp nog steeds van de weg. Het enige wat opschiet is het sluiten van ons gemeentelijk servicepunt, en nu ook het consultatiebureau.
De gemeente zit ver weg en heeft geen geld.  In elk geval niet voor ons….      Veel mensen voelen zich machteloos.

Lees meer: Gebeurt er nog wat?

Dorpsakkoord Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther en gemeente BernhezeLogo Stichting Actief Burgerschap
Logo Gemeente Bernheze

Samen sterk is het dorpsakkoord tussen Actief Burgerschap en gemeente Bernheze. Met dit akkoord wordt, aan de hand van procesafspraken en vier thema’s, de gezamenlijke inzet beschreven voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Heeswijk-Dinther.

 

Lees meer: Samen sterk

ActiefBurgerschapBij de grote IDOP enquête van 2011 was het centrum een belangrijk zorgpunt van onze burgers. In 2012 werden in nauw overleg met de gemeente plannen gepresenteerd door Actief Burgerschap. Op een drukbezochte bijeenkomst werden die plannen heel positief ontvangen. De eerste stap daarvan is de bouw van een supermarkt, gezondheidscentrum en een aantal appartementen op het terrein Ter Weer. Hiermee wordt nu snel gestart.

Lees meer: Meepraten over herinrichting...

thumb ActiefBurgerschapIn dit bericht vindt u een impressie van de interactieve bijeenkomst over het herinrichten en verfraaien van Plein 1969/centrum Heeswijk-Dinther gehouden op 11 november 2014 in CC Servaes.

Lees meer: Impressie bijeenkomst...

ActiefBurgerschapGeachte College en leden van de raad,

Aanstaande donderdag staat de besluitvorming over de perspectiefnota op het raadsprogramma.
Namens vele inwoners van Heeswijk-Dinther willen wij bezwaar aantekenen tegen een onderdeel van deze nota. Dat betreft de bezuinigingen die leiden tot (1) afschaffing van het gemeentelijk servicepunt in HD en (2) via de GGD tot opheffing van het consultatiebureau voor zuigelingen in HD en verplaatsing daarvan naar Nistelrode. 

Lees meer: Gemeenteraad 30 oktober 2014

ActiefBurgerschapOp zondag 9 november was het gemoedelijk druk op de vrijwilligersmarkt, de eerste in ons dorp. Veel bekenden, die er toch weer waren. Er altijd zijn, met passie voor hun vereniging of activiteit, op zoek naar nieuwe vrijwilligers en verbindingen met andere verenigingen. Iedereen ging wel naar huis met een 'kleine winst': een nieuw contact, een verrassend idee, een mogelijke vrijwilliger ... Heel veel kleine winst bij elkaar opgeteld, maakt een succesvolle bijeenkomst.

Lees meer: 1 vergadertijger, 10 handen...