Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

thumb ActiefBurgerschapIn dit bericht vindt u een impressie van de interactieve bijeenkomst over het herinrichten en verfraaien van Plein 1969/centrum Heeswijk-Dinther gehouden op 11 november 2014 in CC Servaes.

Aanleiding
In 2013 werden plannen gepresenteerd om Plein 1969 en directe omgeving aan te passen en te verfraaien. Bij de grote IDOP enquête van 2011 was het centrum een heel belangrijk zorgpunt van de inwoners van Heeswijk-Dinther. Er was veel belangstelling voor de bijeenkomsten van Actief Burgerschap, als opvolger van de IDOP werkgroep, die deze bijeenkomsten organiseerde. In nauwe samenspraak met de gemeente is voor een model gekozen waar de meesten enthousiast over waren. Uitgangspunt daarbij was vooral dat het fraaier, levendiger, mooier zou moeten worden met meer sfeer en functies maar zeker ook als plein heel goed bruikbaar zou moeten blijven. Een belangrijke voorwaarde in het plan en het gekozen model is dat de eerste fase voor het bebouwen van het terrein van voormalig Ter Weer daadwerkelijk en zo snel mogelijk uitgevoerd zou moeten worden. Daarbij gaat het over de bouw van een supermarkt, gezondheidscentrum met daarboven enkele appartementen. Deze start is binnenkort. 

De bedoeling
De bijeenkomst werd georganiseerd door Actief Burgerschap in samenwerking met de gemeente met de bedoeling om met zoveel mogelijk gebruikers van het plein; verenigingen en organisaties maar zeker ook omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen uit de gemeenschap te praten over de herinrichting van Plein 1969 en de direct omgeving.  Het plan/model van 2013 is nog steeds de basis en de genoemde bouwplannen passen daar volledig in. De  Irenestraat wordt echter niet verlegd en dat is het enige dat anders is dan in het plan was bedacht. Het doel is een mooi en levendig dorpsplein, met verschillende functies waar je als Hadeejer graag komt. Verschillende mensen en groepen hebben hierover uiteenlopende ideeën. Dat moest ook zoveel mogelijk naar voren komen en daar is iedereen bij nodig. Iedereen moest actief mee aan de slag met de  verschillende onderwerpen zoals parkeren en verkeer, functies, activiteiten, inrichting enz. Alle onderwerpen werden met elkaar besproken.

Verloop en uitkomsten
Behalve Actief Burgerschap was ook wethouder Peter van Boekel en enkele ambtenaren aanwezig. De gespreksleiding was in handen van Peer Verkuijlen van Actief Burgerschap, gesteund door Antoon Verhaak en Ditmar van Grinsven. Zowel de vertegenwoordigers van de gemeente als van Actief Burgerschap wilden zoveel mogelijk informatie en ideeën horen die betrokken worden bij de verdere besprekingen. Ruim 70 inwoners waaronder ook een aantal ondernemers waren aanwezig op de bijeenkomst. De bezoekers werden verdeeld over acht groepen die ieder discussieerden en  hun mening gaven over vijf verschillende thema's. Elke groep kreeg ook een aantal dilemma's  voorgelegd, plus een plattegrond van het Plein waarop ze nog ideeën konden intekenen. Aan het eind werd verslag uitgebracht door elke groep en werden de notities vd groepen verzameld. Hieronder volgt een weergave van wat er uit de verschillende groepen naar voren is gekomen met daarbij de meest genoemde uitkomsten, geordend per thema:

Functies:  Wat moet er op het Plein te vinden zijn, te halen, te doen?
Vrijwel algemeen wordt aangegeven dat het plein multifunctioneel moet blijven, primair voor dagelijks gebruik van volwassenen en omringd door zowel winkels als horeca. Veelal wordt benadrukt dat een grote ruimte zoals nu beschikbaar moet blijven. Als reden noemt men dan vooral de ruimte voor markt, feesten en evenementen.

Inrichting:  Hoe moet het Plein eruit komen zien, wat wil je voor vorm, uitstraling?
Nog eens herhaald wordt de nodige ruimte voor evenementen. Maar er wordt ook door velen gesproken over een "besloten en knus plein". De inrichting zou waar mogelijk flexibel moet zijn. Dat wil zeggen dat ruimte voor evenementen kan worden gemaakt door demonteren van bankjes of andere elementen te verwijderen. Het plein moet geschikt en gericht zijn op dagelijks gebruik. Anders dan nu wordt aangegeven dat de auto "gast" moet zijn en dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn maar niet zoals nu parkeren op het plein zelf. Een inrichting met een speelveldje of vaste kiosk heeft niet echt de voorkeur. Er zijn gemengde reacties over het creëren van een waterpartij.  De aanwezigheid van bomen wordt nodig geacht maar eerder minder dan meer ten opzichte van nu. De ruimte tussen de toekomstige nieuwe supermarkt en het Plein zou ingericht kunnen worden als verblijfsruimte. De Irenestraat wordt voor dat gedeelte helemaal autoluw en dus voor voetgangers en fietsers optimaal ingericht. Er wordt wisselend gedacht over bebouwing achterin (zuid-oostkant), met een kleine voorkeur om daar wel bouwmogelijkheden te creëren. Dat moet dan bij voorkeur gaan over horeca met terras.

Verkeer, bereikbaarheid en parkeren
Auto's zijn op het plein te gast en parkeren NIET op het plein maar achter de gebouwen en als het moet aan de zijkant van het plein. Dat is in de ogen van de meesten ook van toepassing voor de pleinbewoners. Voldoende parkeergelegenheid in de buurt is belangrijk, en ook  goede bereikbaarheid van het Plein. Zoals gezegd moet de Irenestraat verkeersluw zijn en ter hoogte van het plein in het plein op laten gaan. Waterberging wordt niet in grote mate als noodzaak gezien waarbij opgemerkt wordt dat het om technische redenen (om wateroverlast te vermijden) toch nodig kan zijn.

Groen en Water. Wat met de bomen?
Aanwezigheid van groen wordt duidelijk van belang gevonden maar niet teveel. Minder bomen dan nu mag en wat kleiner mag ook. Ook hier wordt hetzelfde over waterberging gesproken als hiervoor. Een mogelijk waterobject op het plein (eis:  afdekbaar) geeft weer sterk wisselende reacties.

Hoe gaan we dat betalen?
Zonder andere investeerders naast de gemeente is realisering onhaalbaar. Hoewel de gemeente aangeeft dat er op dit moment geen financiële middelen zijn voorzien is over het algemeen de opvatting dat de gemeente als eerste moet investeren. Daarnaast wordt ook gekeken naar ondernemers om mee te investeren, als eerste de horeca. Ook moet er naar mogelijkheden van subsidie elders gezocht worden. Realisatie kan zeker in fasen, stap voor stap, direct als een deelplan gefinancierd kan worden .

Naast voorgaande vrij breed gedragen uitspraken, zijn er verschillende ideeën, voorstellen en waarschuwingen opgeschreven:

 • Zorg voor extra gezelligheid op en rond het plein. Liefst met demontabele objecten;
 • Zorg voor goede water en stroomvoorzieningen voor evenementen etc.  Betere bestrating!;
 • Niet teveel winkels omdat gevaar voor leegstand dreigt. Huidig winkelbestand beter benutten;
 • Kleinschalige winkeltjes  is een mogelijkheid;
 • Verwijder huidig plateau voor de COOP, houd de Doorgang open, bebouw het parkje voor de Kerststal;
 • Bibliotheek is belangrijk, maar overweeg ruil. Bibliotheek in huidig gebouw COOP en horeca in huidig bibliotheek gebouw;
 • Lei-linden in plaats van platanen. Bomen in verrijdbare bakken. Mobiele kiosk benutten;
 • Zorg bij bouw rond het plein voor aantrekkelijke gevels;
 • Ook parkeren voor invaliden. Extra parkeerplaatsen mogelijk opzij, langs straten en rand plein
 • Financiering zoeken bij EU, en ook door verkoop gemeentegrond. Gemeente soepel met regels';
 • Glasbakken weg van het Plein.

Tot slot werd gevraagd naar en gesproken over de aangekondigde schroothandel in Laverdonk. Hoewel geen relatie met het centrum of het plein werd hierover zorg uitgesproken en duidelijke grote weerstand geuit. De wethouder zou hier nog nader achteraan gaan.

Afsluitend werd aangegeven dat alle aanwezigen naam en email adres achter konden laten. Degenen die dat hebben gedaan worden met dit verslag en over het vervolg geïnformeerd. Ook werd afgesproken dat er nog met ondernemers afzonderlijk gesproken zou gaan worden over een verdere betrokkenheid van de ondernemers.

Antoon Verhaak       
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.