Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

ActiefBurgerschapOp 10 december 2013 presenteren gemeente Bernheze, Stichting Actief Burgerschap en Van Grunsven Ontwikkeling het beoogde bouwplan voor de locatie Ter Weer. Van Grunsven Ontwikkeling kocht onlangs de grond van eigenaar Laverhof en wil deze ontwikkelen. Dit bouwplan heeft een samenhang met de omgeving waarbij Plein 1969 een belangrijk item is.

Ook dit plein heeft in de toekomst een opwaardering nodig. Op dit moment ontbreken echter de financiële middelen. Het bouwplan moet vanzelfsprekend wel op het plein zijn afgestemd. Daarom is er na de zomervakantie een overleg gestart tussen Van Grunsven Ontwikkeling, stichting Actief Burgerschap en de gemeente Bernheze.
Partijen zijn van mening dat het beoogde bouwplan bijdraagt aan een toekomstige verbetering van de beleving van Plein 1969.


Informatiebijeenkomst
Dinsdag 10 december 2013, aanvang 19.30 uur, in Cultureel Centrum Bernrode, Zijlstraat 1a.
Daarbij wordt het plan gepresenteerd en toegelicht door de drie betrokken partijen, waarna ruime gelegenheid is om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de drie partijen. De discussieleiding is in handen van Gertjan Arts en voor koffie en thee wordt gezorgd.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.