Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

ActiefBurgerschapOp zondag 9 november was het gemoedelijk druk op de vrijwilligersmarkt, de eerste in ons dorp. Veel bekenden, die er toch weer waren. Er altijd zijn, met passie voor hun vereniging of activiteit, op zoek naar nieuwe vrijwilligers en verbindingen met andere verenigingen. Iedereen ging wel naar huis met een 'kleine winst': een nieuw contact, een verrassend idee, een mogelijke vrijwilliger ... Heel veel kleine winst bij elkaar opgeteld, maakt een succesvolle bijeenkomst.

En zo werkt het natuurlijk altijd: een initiatief komt altijd voort uit vele kleinere initiatieven en ideetjes. Waar mensen over in gesprek raken en uiteindelijk 'het gaan doen'. De vrijwilligersmarkt is een manier om dat nog eens extra te onderstrepen.

 
En dat is ook wat Actief Burgerschap wil doen: mensen actief maken om na te denken over de leefbaarheid in het dorp. Vanuit ontmoetingen ontstaat energie om tot initiatieven te komen. En is meteen de haalbaarheid onderzocht: als vele mensen het willen, gebeurt het ook. Zo simpel kan het zijn.
 
Een belangrijke boodschap op die zonnige zondagochtend kwam van onze burgemeester. Naast ontmoeten en bedenken gaat het om uitvoeren. De handjes uit de mouwen steken wil iedereen wel een paar keer per jaar, vergaderen liever niet. Ieder zijn of haar ding. Per 1 vergadertijger, 10 handen uit de mouwen, 4 maal per jaar (= 20 klussen per 1 vergadertijger) lijkt me een mooie deal! Dan doet ieder z'n ding en blijft ons dorp, misschien wel vanzelf, leefbaar!