Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

ActiefBurgerschapGeachte College en leden van de raad,

Aanstaande donderdag staat de besluitvorming over de perspectiefnota op het raadsprogramma.
Namens vele inwoners van Heeswijk-Dinther willen wij bezwaar aantekenen tegen een onderdeel van deze nota. Dat betreft de bezuinigingen die leiden tot (1) afschaffing van het gemeentelijk servicepunt in HD en (2) via de GGD tot opheffing van het consultatiebureau voor zuigelingen in HD en verplaatsing daarvan naar Nistelrode. 

Deze af te schaffen lokale voorzieningen zijn beide voor bepaalde groepen van groot belang en afschaffing vormt dan ook een serieuze aantasting van de leefbaarheid van ons toch al kwetsbare (krimp!) dorp. Bovendien zijn er volgens ons goedkopere (tussen)oplossingen.

1. Van het servicepunt wordt meer dan 2000 keer per jaar gebruik gemaakt. Het servicepunt zorgt voor een lage drempel, persoonlijk contact, en veel gemak voor met name ouderen zonder auto. Bovendien spaart het veel verkeer uit en voorkomt vele autokilometers tussen Heeswijk-Dinther en Heesch. In het kader van duurzaamheid ook niet van ondergeschikt belang omdat het gaat om duizenden kilometers. 
Als bijlage voegen we een brief bij uit 2011 over hetzelfde onderwerp. Veel van de toen genoemde feiten en belangen, zijn nu even actueel als toen!
2. Het consultatiebureau in HD is voor de doelgroep jonge moeders met zuigelingen zonder (tweede) auto zelfs onmisbaar. Nistelrode (ca 10 km) is voor hen bijna niet te bereiken: geen bus en niet te fietsen. Voor hen zou Veghel overigens wel bereikbaar zijn. 

Het is ons duidelijk dat er bezuinigd moet worden. Maar we denken dat er ook manieren zijn om kosten te besparen met behoud van de kernvoorziening.
Voor het consultatiebureau is waarschijnlijk heel eenvoudig een regeling te treffen voor een ruimte (die op bepaalde tijden leeg staat) in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan Plein 1969.
Ook voor het servicepunt kunnen mogelijk veel kosten bespaard worden zonder direct alles te schrappen. Te denken valt aan een (gratis?) ruimte in CC Servaes waar juist steeds meer zorg- en service-functies zich ontwikkelen.

Afgelopen maandag vond er overleg plaats van Actief Burgerschap en alle werkgroepen over het dorpsakkoord dat we willen sluiten. Kernpunt daarvan is behoud van leefbaarheid. Daarbij kwamen deze beide bezuinigingen naar voren als onderdeel hiervan.
Om te vermijden dat de beslissing al genomen zou zijn, hebben we besloten een beroep te doen op u om het besluit over deze twee punten uit te stellen en in de onderhandelingen over het dorpsakkoord in te brengen. Wij kunnen als dorp zeker zorgen voor goedkopere oplossingen met behoud van een groot deel van de voorziening.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther

Antoon Verhaak 
secretaris