Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

20131003085139NewsItemImageFront56042Heeswijk-Dinther, prioriteiten en voorstellen voor dorpsakkoord met het college

Sterke en zwakke kanten van HD

Sterk: zeer vitaal sociaal en cultureel leven, prachtige monumenten, mooie natuur, gunstig gelegen.

Zwak: Vergrijzing en krimp. Woningvoorraad past onvoldoende bij behoefte. Geen vitaal fysiek centrum. Veel zwaar en doorgaand verkeer dwars door HD.

Prioriteiten

Centrum:

· bouw op nieuwe supermarkt maximaal aantal appartementen (16-18), waarbij veel betaalbare starterwoningen.

· Ontwerpproces Plein: in HD zijn 10-15 ondernemers, investeerders en burgers geïnteresseerd om mee te praten over de pleininrichting met dit team. We starten daarmee een overleggroep. Graag verbinden met gemeentelijke projectgroep. En zorgen voor middelen voor planvorming.

· Verkeer: wij zien het plein als het centrumgebied en daarmee als het gebied van Jumbo tot nieuwe Coop. Zo draagt het ook bij aan een goede verkeerssituatie op de Hoofdstraat.

Verkeer:

· Vervolgens kunnen in de Hoofdstraat stepping stones worden gemaakt die zorgen voor verdere versterking van de verkeerssituatie. Oa ter ontmoediging doorgaand (vracht)verkeer.

· Voortvarende realisatie van ontsluitingsweg naar de N279 en van de aansluiting.

· Financiën: idee van vorige college was om budget voor realisatie N279 te behouden voor HD en van eventuele overschotten verkeerssituatie Hoofdstraat inclusief pleinvorming aan te pakken. Graag bevestiging hiervan.

Wonen voor jongeren, wonen&zorg voor ouderen:

· Onderzoek hoe krimp is ontstaat en werkt. Doen we graag samen.

· Maak pandsplitsing maximaal mogelijk. We zijn al aan het onderzoeken hoe we effectief woningen kunnen splitsen voor de gewenste doelgroepen.

· Help om goede financiële arrangementen te laten ontstaan voor bouw en herontwikkeling.

· We kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen op accommodaties. Zet de 'opbrengsten' in bij activiteiten. Zoals het stimuleren van vrijwilligers en het verzorgen van dagbesteding voor ouderen.

In HD zijn we erg actief met tal van vrijwilligers en initiatieven. Wij vragen jullie dit maximaal te ondersteunen en de topprioriteiten mee op te pakken. We doen graag zoveel mogelijk zelf. Maar we hebben elkaar (hard) nodig.