Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

Dorpsakkoord Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther en gemeente BernhezeLogo Stichting Actief Burgerschap
Logo Gemeente Bernheze

Samen sterk is het dorpsakkoord tussen Actief Burgerschap en gemeente Bernheze. Met dit akkoord wordt, aan de hand van procesafspraken en vier thema’s, de gezamenlijke inzet beschreven voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Heeswijk-Dinther.

 

Samen sterk
Stichting Actief Burgerschap werkt samen met vrijwilligers en organisaties. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil Stichting Actief Burgerschap belangstellende burgers bijeen brengen om samen problemen en initiatieven aan te pakken. Op deze manier wil de Stichting bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid van Heeswijk-Dinther en het versterken van de sociale cohesie tussen de inwoners. Belangrijk daarbij is betrokkenheid en allerlei vormen van bewonersparticipatie stimuleren en draagvlak voor initiatieven creëren. De kracht van het dorp zit in de inzet van bewoners.
De gemeente onderschrijft deze manier van werken. Krachtig zijn als gemeenschap komt niet vanzelf, daarvoor zijn anderen nodig. De gemeente wil de inwoners de ruimte bieden voor innovatie en samenwerkingsrelaties. Hierbij worden ook kleinschalige initiatieven gestimuleerd. De gemeente en Actief Burgerschap leggen deze manier van werken vast in het dorpsakkoord Samen sterk.

Thema’s en afspraken
Er zijn vier thema’s opgenomen in het akkoord waarmee Heeswijk-Dinther het komende jaar aan de slag gaat:

  • Zorg, leefbaarheid en participatie
  • Bouwen en wonen
  • Centrum
  • Verkeer

Eén van de afspraken is, dat Stichting Actief Burgerschap de partijen, ondernemers en personen uit Heeswijk-Dinther bij elkaar brengt op de thema’s. Zij organiseren de discussie en het proces, waar nodig doen zij dit samen met de gemeente. Stichting Actief Burgerschap krijgt daarmee een belangrijke rol in het informeren van het dorp over de thema’s en lopende processen. De gemeente ondersteunt waar mogelijk met deskundigheid en/of met financiële middelen.

Voortgang en evaluatie
Aan het einde van 2015 bespreken gemeente en Actief Burgerschap de voortgang van de afspraken in dit akkoord en worden deze afspraken geëvalueerd. Tijdens de openbare nieuwjaarsbijeenkomst in Heeswijk-Dinther, januari 2016, worden de voortgang en de evaluatie van de afspraken gepresenteerd.

Downloaden
U kunt de tekst van het dorpsakkoord downloaden, door op één van de links in dit document te klikken.