Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Natuur en milieu

spinIn het Natuurcentrum de Maashorst wordt op vrijdag 29 mei om 18.00u het officiële startschot gegeven voor een ‘1000-soortentelling’ in de Maashorst. Geert Versteijlen, voorzitter van stuurgroep de Maashorst, de wethouders van de omliggende gemeenten en vertegenwoordigers van ARK en Staatsbosbeheer voeren symbolisch de eerste waarnemingen in. Namens stichting natuurorganisaties De Maashorst, verricht Jos van der Wijst de openingshandeling. Deze megatelling, waarbij alle flora en fauna in kaart wordt gebracht, gaat het hele weekend door en eindigt zondagavond 31 mei om 18.00 uur. Er wordt geprobeerd om duizend soorten te scoren. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen in het Natuurcentrum, Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Hier worden de actuele standen bijgehouden en kan men informatie verkrijgen.

Volgens Jan-Willem Hermans van Vogelwacht Uden is het doel om zoveel mogelijk soorten in kaart te brengen. Er zijn verschillende werkgroepen samengesteld die elk vanuit hun eigen kennis en expertise een bepaalde soortgroep gaan inventariseren. Aan het hoofd van zo’n werkgroep staat een coördinator die de werkzaamheden verdeelt over de leden en het overzicht behoudt.
Denk aan planten, dagvlinders, bijen, vleermuizen, zoogdieren, vliegen, muggen, vogels, sprinkhanen, mieren, libellen, padenstoelen, waterfauna en flora, mossen, korstmossen, nachtvlinders, spinnen en kevers. Alle waarnemingen worden direct via een smartphone of tablet ingevoerd op waarneming.nl zodat een gigantisch overzicht ontstaat.
“Op dit moment is de Maashorst volop in ontwikkeling. We hopen dat alle inspanningen en investeringen de biodiversiteit van het gebied ten goede komt. Door een nulmeting te houden krijgen we meer inzicht in de natuurwaarden van de Maashorst en weten we over een paar jaar, wanneer de telling opnieuw wordt uitgevoerd, welke soorten toe- en welke afgenomen zijn. Op basis daarvan kan dan weer het beleid worden aangepast”, aldus Hermans.

Waarneming.nl

Na de openingsceremonie gaan tientallen leden van de aangesloten verenigingen, instanties en individuelen het veld in om vleermuizen, uilen, nachtzwaluwen en nachtvlinders te inventariseren. De daaropvolgende dag en zondag wordt op volle sterkte geteld om zoveel mogelijk verschillende soorten in te kunnen voeren op waarneming.nl. In het Natuurcentrum wordt dagelijks de actuele stand bijgehouden. De organisatie hoopt dat de teller zondagavond om 18.00 uur op duizend soorten staat. De entree van het Natuurcentrum de Maashorst is gratis. Voor meer informatie neem contact op met Jan-Willem Hermans, telefoon 0413-269804.rupsvleermuizen

Logo Aa en MaasBinnenkort worden er in heel het werkgebied van waterschap Aa en Maas maaiwerkzaamheden gestart. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat de beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en voorkomen we wateroverlast bij hevige regenval.

Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt komen maaien en welke werkzaamheden we dan uitvoeren? Kijk dan op www.aaenmaas.nl/maaikaart. Deze interactieve maaikaart is vanaf 1 mei online.

 

Om het onderhoud te kunnen uitvoeren, moeten de aannemers die voor het waterschap aan de slag gaan in een deel van het gebied over particuliere gronden rijden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn verplicht deze onderhoudswerkzaamheden te gedogen. Dit staat in artikel 5.23 van de Waterwet. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de waterlopen verplicht om het maaisel te ontvangen.

Schade

De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch schade ontstaan dan moet de aannemer dit herstellen of vergoeden volgens de daarvoor geldende normen. Neem bij schade contact op met het districtskantoor in uw regio.

Flora en Fauna

Bij de maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de Flora- en Faunawet. Landelijk hebben de waterschappen hiervoor een gedragscode opgezet. De gedragscode kunt u vinden op www.aaenmaas.nl/gedragscodefloraenfauna

tuinierenVanwege het grote succes van vorig jaar start Ontmoetingstuin Servaes dit jaar opnieuw met de gratis kindercursus “Wij gaan tuinieren”. Op 9 en 23 mei, van 13.30 uur tot 15.00 uur kunnen kinderen uit groep 4, 5 en 6 alles leren om zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. De cursus is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze.

De eerste middag van de Kindercursus “Wij gaan tuinieren”, staat in het teken van alles wat ontkiemd, vanaf het zaadje tot aan de plant. En in welke grond het best een zaadje groeit. Dit gebeurt naast theorie, vooral door een ontdekkingstocht in de tuin. Kinderen zoeken naar antwoorden aan de hand van een vragenlijst.

De tweede middag is op dezelfde manier georganiseerd en heeft als thema de groei van gewassen. Wat zijn gewassen, welke soort gewassen zijn er en hoe groeien ze het beste. De kinderen krijgen uitleg over de speciale kindertuinen van Ontmoetingstuin Servaes waarin met kleuren de verschillende gewassen worden verdeeld. Deze kindertuinen mogen de kinderen, onder begeleiding van een ouder/verzorger, gratis een seizoen huren. Dan kunnen ze er hun eigen plantjes in laten groeien.

Zowel aan het einde van de eerste, als de tweede middag krijgen de kinderen plantjes mee naar huis. Zo kunnen zij hun opgedane kennis direct in de praktijk te brengen.

Snel opgeven

Omdat de cursus maar plaats heeft voor een beperkt aantal deelnemers, kunt u zich het best zo snel mogelijk opgeven via de mail bij Rob Dortmans. Dit geldt ook voor vragen en/of opmerkingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ivnOp woensdag 27 mei, start in de serie ‘korte natuurcursussen gebaseerd op het seizoen’, een nieuwe korte natuurcursus van het IVN Veghel in samenwerking met IVN Uden en IVN Bernheze.

In deze zomercursus, het jaargetij van de overvloed, wordt aandacht besteed aan typische zomer onderwerpen, zoals: bloemen en hun bestuivers , vogels en hun territorium, de voedselkringloop en de op warme zomeravonden volop vliegende vleermuizen.

De cursus bestaat uit 3 binnenlessen op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en 4 excursies, veelal op de zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. In verband met de vleermuizen zit er ook een avondexcursie bij.

De excursies gaan naar  bekende en minder bekende natuurgebieden in noord oost Brabant  zoals Kasteel Heeswijk, Hazeputten, Geerbos en het Melven.

De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen en elkaar veel (bij) te leren.

De kosten bedragen 30 euro (leden IVN 20 euro) en zijn inclusief lesmaterialen en koffie.  De cursus wordt gegeven in het lokaal IVN Veghel, Buitendonk 3, Veghel

U kunt zich aanmelden  tot 15 mei via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of via de website IVN Veghel (www.ivn-veghel.nl). Na aanmelding ontvangt u een bericht met nadere informatie (maar mogelijk ontvangt u, i.v.m. vakanties, dat bericht wat later).

Binnenlessen:  wo. 27 mei, wo. 3 juni, wo. 17 juni

Excursies:           zat. 30 mei, zon. 7 juni, zon. 21 jun, wo. 24 juni

Informatie bij Fer Kalis tel. 0413-341348 en www.ivn-veghel.nl.

 

1. Publiekswandeling de MaashorstVogelwacht Uden houdt op maandag 6 april (Tweede Paasdag) haar tweede publiekswandeling van dit voorjaar. Het thema daarbij is ‘Vogels in het voorjaar’. De wandeling start 's morgens om negen uur vanaf het grote parkeerterrein van het Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Voor degenen die wat minder ver willen is een kortere route uitgezet. De deelname is gratis.

De Maashorst is een uniek natuurgebied van zo’n vierduizend hectare en ligt ten noorden van Uden. Het gebied bestaat uit bos, heide en uitgestrekte ruige graslanden. De begrazing wordt verzorgd door paarden, schapen en Schotse Hooglanders. Gedurende de twee tot drie uur durende tocht wordt de deelnemers gewezen op de terugkerende zomervogels. Volgens gids Jan-Willem Hermans ziet men tijdens de leerzame wandeling zeker de fitis, tjiftjaf, zwartkop, tuinfluiter en misschien wel de eerste boerenzwaluw. “We leren de wandelaars het herkennen en onderscheiden van deze vogels. Diverse ezelsbruggetjes worden daarbij aangereikt.” Naast vogels wordt ook naar bomen en planten gekeken en misschien komt men oog in oog te staan met een Schotse Hooglander, paarden of een kudde schapen. Een verrekijker is hierbij een handig hulpmiddel. Laarzen of stevige schoenen zijn in dit seizoen aan te bevelen.

Uitbreiding begrazingsgebied

Enkele jaren geleden kreeg het natuurgebied 13 miljoen euro subsidie van onder andere de provincie voor de aankoop van meer landbouwgronden in het hart van de Maashorst. Het begrazingsgebied wordt hiermee uitgebreid, wat weer voordelen voor de natuur biedt. De deelname aan deze voorjaarswandeling en de entree van het Natuurcentrum de Maashorst zijn gratis. Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Jan-Willem Hermans, telefoon: 0413-269804. Of kijk op www.vogelwachtuden.nl.2. Publiekswandeling de Maashorst1

101230-lvdv-winterwandeltocht 01TRV-Bernheze organiseert op zondag 28 december a.s. wederom de Winterwandeltocht in Bernheze. Er kan gestart worden vanuit drie verschillende kernen; Petrus Hoeve, Vorstenbosseweg 9  in Heeswijk- Dinther, Eetcafé ’t Pumpke, Raadhuisplein 7 in Nistelrode of De Schaapskooi, De Heuvel 4 in Vorstenbosch. Vanuit alle startlocaties hebben we routes van ongeveer 5, 10 en 20 km. In de routes zijn pauzepunten opgenomen waar men de inwendige mens kan versterkt.

Lees meer: Winterwandeltocht op zondag...

BernhezeDe Bernhezer sportverenigingen kunnen het komend jaar een fors lagere energierekening verwachten. Door alle energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen, verbruiken ze voortaan veel minder gas en elektriciteit.

Lees meer: Bernhezer...

141026 NatuurwerkdagZaterdag 1 november 2014 organiseert Landschapsbeheer Nederland weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorige jaar deden er maar liefst ruim 14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.

Lees meer: Leef je zaterdag 1 november...

onderhoud sloten

Sloten moeten vóór 15 november goed gemaaid en onderhouden zijn.In de winter valt veel regen. Het overtollige water in sloten en beken moet dan snel doorstromen. Daarom mogen er geen obstakels, zoals takken, in de sloot liggen. Medewerkers van waterschap Aa en Maas controleren in de derde week van november of sloten schoon zijn. We noemen dat de schouw. Dagelijks Bestuurslid Francien van de Ven: ‘Deze controle is noodzakelijk om een goede en snelle waterafvoer in de winter te garanderen. Door samen te werken voorkomen we wateroverlast en schade.’

 

Begin op tijd met onderhoudswerk
Het onderhoud aan sloten betekent voor grondeigenaren of -gebruikers onder andere:

  • Weghalen van overtollige waterplanten, drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken en gezonken voorwerpen;
  • Schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden;
  • Maaien van slootkanten en slootbodem;
  • Noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.


Het waterschap merkt dat sommige eigenaren tot het laatst toe wachten met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Als het dan regent, is het land niet meer goed meer toegankelijk voor onderhoud  waardoor niet  wordt voldaan aan de onderhoudsplicht. Medewerkers van het waterschap keuren de sloot dan af. Voorkom dit en start tijdig met het onderhoud!

Eigen verantwoordelijkheid
De eigenaar van een perceel langs een sloot is verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit is geregeld in de Keur waterschap Aa en Maas (wettelijk kader, www.aaenmaas.nl/keur).

Weten of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van een sloot? Vanaf 13 oktober 2014 zijn de actuele schouwkaarten digitaal te bekijken op www.aaenmaas.nl/schouw.

Is de sloot niet goed onderhouden, dan is de eigenaar verplicht binnen 14 dagen het onderhoud alsnog uit te voeren. Gebeurt dit niet, dan wordt een hersteltermijn van 7 dagen gegeven. Voldoet de sloot dan nog niet, dan voert het waterschap het onderhoud uit op kosten van de eigenaar. Daarnaast schrijft het waterschap een Bestuurlijke Strafbeschikking uit. De Bestuurlijke Strafbeschikking maakt het mogelijk eenvoudige strafbare feiten, zonder tussenkomst van de strafrechter, direct af te doen met een boete die gelijk geïnd wordt. De hoogte van de boete bedraagt € 100,- per watergang voor een particulier en  € 300,- per watergang voor een bedrijf.

20140416Dynamisch Beekdal_The Day After.

In het Cultureel Centrum Bernrode waren wij op donderdag 9 oktober aanwezig bij een informatieavond over het project Heeswijkse Aa-beemden. In de Bernhezer van 8 oktober stond namelijk deze uitnodiging:

“Gemeente, provincie, waterschap en andere belanghebbenden zijn al enige tijd in gesprek om het gebied in en bij het beekdal van de Aa (voornamelijk gelegen tussen de N279 en de Mgr. Van Oorschotstraat/Heeswijkseweg in Heeswijk-Dinther) verder te ontwikkelen. Het project houdt onder andere in: de aanleg van natuur, beekherstel en het inpassen van ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf van de Gebr. Dijkhoff bv op de huidige locatie aan de Heeswijkseweg en de afronding van de dorpsrand van Heeswijk. In de afgelopen periode hebben diverse interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden.”

Fijn dat we als “direct belanghebbenden” nog net op tijd op de hoogte waren en deze informatie- avond bij konden wonen. Zeker niet alle buurtgenoten zag ik bij deze bijeenkomst. Zij zullen de uitnodiging waarschijnlijk niet gezien hebben in de Bernhezer van 8 oktober….

Er was een overdonderende presentatie van alle betrokkenen. Een dichtgetimmerde show.

Aan tafel zaten: Stan Elings van het gelijknamige Landschapsbureau, Johan Put van Enviro Challenge, Remon Dijkhoff en wethouder Peter van Boekel.

We werden welkom geheten door ons ‘Heleen’ en even leek het of we gewoon bij de Kersouwe zaten om een genoeglijke avond te beleven. En daar is ook over nagedacht.

Stan Elings gaf ons alvast een voorschot op het recreëren in het toekomstige, mooie Aa-dal en memoreerde vooral aan zijn reeds gerealiseerde huzarenstuk rond het Aa-dal nabij Zwanenburg: het was en is ook nu, mooi daar!

Johan Put van Enviro Challenge heeft zijn bonus wat mij betreft al verdient. Alsof hij zelf deel uit- maakt van de familie Dijkhoff heeft hij ons meegenomen in de toekomstige uitbreidingsplannen van dit familiebedrijf en het beekdal.

Via 3D foto`s liet hij ons zien, dat het familiebedrijf Dijkhoff, de Gemeente , Provincie, Waterschap en de commissie Aa-dal er alles aan zullen doen om de uitbreiding van dit bedrijf zo mooi mogelijk te verpakken.

Heel mooi wordt het, dat moeten we ons realiseren. De ijsvogel kwam vijf keer voorbij, ingeplakte vogels en mensen met kinderen aan de hand liepen blij door de foto`s van ons toekomstig Aa-dal.

Ik werd er helemaal stil van. Wat krijgen we een bijzonder mooi ‘cadeau’. Een heel nieuw, nat Beekdal. Met koeien en bloemen, alsof we ons bestaand beekdal niet kennen.

Iedereen in ons dorp loopt het ‘rondje kasteel’ en geniet van het natte en oorspronkelijke Broekbos, de kruidige weiden met koeien, vogels en herten.

Zelfs de Biezenloop krijgt ineens een prominente rol. Maar tussen deze beek en onze vertrouwde Aa ligt wel het bedrijf Dijkhoff, nu uitbreidend naar categorie 5 , letterlijk uitbreidend van 0,8 ha naar 2,9 ha , stelt u zich dat eens even voor….. Not In My Back Yard!

Dit NIMBY project blijkt een grote prestige kwestie te zijn voor onze gemeente Bernheze. In de gehele provincie Brabant is namelijk geen groter NIMBY-project te vinden , wat als pilot dient voor door de Provincie nieuw ingestoken beleid. Er is alles aan gelegen om dit subsidieproject tot een goed einde te brengen.

Een paar punten blijven maar door mijn hoofd spoken. Niet alleen bij mij merk ik, als ik er met anderen over spreek. Een rake opmerking van mijn zoon: ‘Moet onze gemeente zijn burgers hiervoor niet beschermen!’

Is er wel echt alles aan gedaan om te zoeken naar een andere locatie voor dit bedrijf?

Had niet een onafhankelijk bedrijf de verschillende stofmetingen moeten doen en niet Enviro Challenge? Controleren zij in opdracht van de Gemeente niet hun eigen onderzoeken ?

Het is de optelsom van twee enorme uitbreidingen. De verbreding van de N279 naar vier rijbanen plus de uitbreiding van de firma Dijkhoff. Nog meer uitstoot van het levensgevaarlijke fijnstof en we wonen al in een risicogebied. De windrichting is nagenoeg altijd richting ons dorp.

Pijnlijk is het vanavond ook. Iedereen kent de familie Dijkhoff persoonlijk en we dragen hen een warm hart toe. Ook wij vinden dat een succesvol bedrijf de mogelijkheid moet krijgen om te floreren in de toekomst, mooi is het als een bedrijf over kan gaan van vader op zoon.

Leon Dijkhoff sluit deze avond af met een hand op zijn hart. Hij doet een oproep aan ons als gemeenschap en benadrukt zijn goede bedoelingen. Niemand trekt zijn woorden en goede bedoelingen in twijfel.

Maar wij wonen wel in zijn achtertuin….en maken ons grote zorgen.

 

Femke Brouwer , buurtbewoonster

2014-10-13 fair tradeEind oktober gaat de 7e editie van de Nationale Fairtrade Week van start. Ook restaurant Het Sentiment doet hier aan mee. Van 22 oktober tot en met 2 november hebben zij een prachtig 4 en 5 gangen menu voor u samengesteld met producten uit de Wereldwinkel en daar waar mogelijk aangevuld met biologische versproducten uit Nederland.

Het Sentiment is een restaurant met een gemoedelijke, nostalgische huiskamersfeer. Geen doorsnee restaurant. Tijdens de onlangs gehouden Nationale Restaurant Week is het Sentiment als 3e van Brabant geëindigd met een 9,4. Het hoeft geen betoog dat zij kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan.

Sous chef Robert Janse zal u zeker verrassen met zijn creativiteit. Tevens maken alle gasten die het Fairtrade menu bestellen ook nog eens kans op een (h)eerlijk pakket, gevuld met producten uit de Wereldwinkel, die verwerkt zijn in het Fairtrade Menu.

De tafeldecoratie en aankleding van het restaurant wordt tijdens de Fairtrade Week verzorgd door de Wereldwinkel uit Heeswijk-Dinther. Deze woonaccessoires zijn ook te koop en de opbrengst gaat naar de Wereldwinkel.

Reserveer alvast een tafeltje en laat u verrassen. Toos Verstraten en Violet van Dooren zullen er alles aan doen om u te laten genieten van een (h)eerlijk avondje uit! Reserveren kan via www.hetsentiment.nl of telefonisch door te bellen naar 0413-320016.

bernhezeOp 9 oktober 2014 organiseren we een informatieavond over het project Heeswijkse Aa-beemden. Deze vindt plaats in Cultureel Centrum Bernrode, Zijlstraat 1a in Heeswijk-Dinther van 19.30 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.

Gemeente, provincie, waterschap en andere belanghebbenden zijn al enige tijd in gesprek om het gebied in en bij het beekdal van de Aa (voornamelijk gelegen tussen de N279 en de Mgr. Van Oorschotstraat/Heeswijkseweg in Heeswijk-Dinther) verder te ontwikkelen.

Het project houdt onder andere in: de aanleg van natuur, beekherstel en het inpassen van ontwikkelings-mogelijkheden voor het bedrijf van de Gebr. Dijkhoff bv op de huidige locatie aan de Heeswijkseweg en de afronding van de dorpsrand van Heeswijk. In de afgelopen periode hebben diverse interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de stand van zaken van het project. U bent van harte welkom.