Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

WaterkeringDe afgelopen dagen heeft het flink geregend. In Oost-Brabant is tussen de 25 en 50 millimeter neerslag gevallen. Dit geeft de broodnodige verlichting. Het waterschap kan nu weer water ‘sturen’ naar sloten en beken die zijn drooggevallen. Echter, de hoeveelheid regen is niet voldoende om het tekort dat is ontstaan aan te vullen. Bovendien wordt het deze week warm waardoor water verdampt. Daarom blijft het verbod om uit oppervlaktewater te onttrekken gehandhaafd.  

 

Grondwater 
Door deze lange warme en droge periode is de grondwaterstand ook gedaald. Het waterschap houdt dit scherp in de gaten. We proberen nu al zoveel mogelijk grondwater te conserveren. In het najaar en de winter is de inzet er op gericht om de grondwatervoorraad weer aan te vullen. Zo is er volgend voorjaar en zomer, droge periode, voldoende grondwater voor landbouw en natuur.