Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

20140307Rob HouwelingDoor samen met de kernen Heeswijk-Dinther en Loosbroek een collectief te vormen om de

leefbaarheid in de kernen te vergroten.

Met name de kleine kernen in de gemeente Bernheze kunnen extra aandacht gebruiken.

Een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers vanuit Vorstenbosch in de lokale politiek

kunnen het verschil maken of een project wel of niet doorgaat. Een voorbeeld hiervan is het

IDOP project de gymzaal in Vorstenbosch. De leefbaarheid vergroten betekent aandacht

voor jong, oud, bedrijfsleven en het verenigingsleven. Dit door de voorzieningen op peil te

houden en waar nodig deze te verbeteren, door mee denken, te stimuleren en waar nodig te

participeren. Partij Blanco lijst 7 Bernheze heeft een programma dat hierop inspeelt en is als

lokale partij niet afhankelijk van de landelijke politiek. Door zaken in het juiste perspectief te

plaatsen en continu in samenspraak met de inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers

van het verenigingsleven op zoek te gaan naar de juiste balans, worden resultaten behaald.

Voor Vorstenbosch betekent dat o.a. de volgende onderwerpen op de politieke agenda

(extra) aandacht gaan krijgen;

- De gymzaal: dit project heeft een hoge prioriteit.

- Herinrichten van de Kerkstraat met behoud van het dorpse karakter.

- Speelveld incl. trapveldje aan de Eggerlaan herinrichten en toekomst bestendig

maken.

- Voorzieningen van de Dorpswinkel vergroten door bij voorbeeld een NL Post

Agentschap in de winkel.

Ook wil ik mij gaan inzetten om met alle politieke vertegenwoordigers en mensen die

geïnteresseerd zijn in politiek uit Vorstenbosch regelmatig bij elkaar te komen om de

mogelijkheden te bespreken hoe het dorp leefbaar te houden, ongeacht welke politieke

kleur.

Geef Vorstenbosch een extra stem door op Blanco lijst 7 te stemmen. Ik ga me er de

komende periode voor inzetten om Vorstenbosch op de politieke agenda te zetten, echter ik

kan dat niet alleen, maar met jullie steun weet ik zeker dat we ver zullen komen.

Met vriendelijke groet,

Rob Houweling