logo or           Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

weth. van de Wijdeven 2“Hoe zit het met de leefbaarheid rondom de bebouwde kom en in de het centrum van Hadee nu de N279 wordt verbreed en de ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther zuid volgend jaar zijn beslag vindt. Dat is vanavond de kernvraag”. Met deze inleiding startte Gertjan Arts, een van de initiatiefnemers van het IDOP een druk bezochte bijeenkomst in St. Servaes. “Dus vertel ons uw wensen, meldt uw belangen en doe voorstellen over het verkeer in dit dorp. Dan gaan wij met een werkgroep aan de slag om uw ideeën gerealiseerd te krijgen”.

80 km op 100 km weg
“De N279 wordt versoberd aangelegd.” Met deze mededeling startte wethouder Rien Wijdeven zijn inleiding. De N279 wordt ingericht als 100 km weg, maar er mag maar 80 km p/u worden gereden. Het tracé bij Dijkhoff staat nu vast. Via parallelwegen wordt het verkeer van en naar de N279 geleid. De huidige brug wordt opgehoogd. Bij de Laverdonk, de aansluiting naar de Retsel, wordt een nieuwe brug gebouwd. Daarover kan het verkeer richting Veghel rijden. En ook hier biedt een parallelweg toegang tot de N279.  “Eind dit jaar zal de inspraakperiode worden afgesloten en in 2013 vind  de aanbesteding plaats,” deelde de wethouder mee.

Start onteigening
Over de ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther zuid deed de wethouder de volgende mededelingen: “De aanvankelijk geplande rotonde bij de Retsel komt te vervallen. In de plaats daar van wordt er een T-splitsing gerealiseerd. Dat is volgens verkeersdeskundigen op dit punt in het traject veel effectiever. Dit jaar al wordt gestart met de onteigeningsplannen en de gemeenteraad zou eind 2012 nog een voorstel hierover kunnen behandelen. Dan gaat in 2013 de eerste spade in de grond en is in 2014 de aansluiting op de N279 een feit. Ik realiseer me dat dit een optimistische kijk is, maar zo is het wel uitgestippeld”, aldus de wethouder. Een doorgaande weg vanuit de Retsel naar de landbouwbedrijven in het buitengebied is niet in de plannen opgenomen.

Pastoor Maasstraat
Over deze wijkvernieuwing was Rien Wijdeven kort: “De herinrichting rondom deze straat start dit jaar nog. In samenspraak met de buurt en de school is dit plan opgesteld. De verouderde straat wordt onder handen genomen en ook de riolering wordt vernieuwd”. 

5000 auto’s in 24 uur door de Abdijstraat
Uit de discussie na afloop van de inleiding bleek dat vooral het sluipverkeer naar het achterland zeer bezwaarlijk is. Rien van Uden uit de Abdijstaat hield een krachtig pleidooi om het verkeerscirculatie plan te herzien: ”5000 auto per dag waarvan 250 vrachtwagens door de Abdijstraat. Een weg met een 30 km zone, maar waar zich niemand zich aanhoudt. Fietsers rijden op het trottoir omdat ze van de weg worden gereden. Enorme geluidsoverlast. De straat is helemaal opgereden; grote barsten in het wegdek. Veel te veel fijnstof. Zwarte aanslag op de kozijnen. Deze straat zal straks nog meer een sluiproute zijn voor het verkeer van Vinkel naar de N279”, eindigde hij zijn betoog.

Richting Vinkel, Nistelrode Vorstenbosch
Rien Wijdeven erkende de problematiek in het gebied noordelijk van de huidige Hoofdstaat en St. Servatiusstraat. “Met Dijkhoff, van Boxtel, van Opzeeland en van Lieshout zijn we in gesprek om deze transportbedrijven eventueel te verplaatsen. Maar ook de zich steeds verder uitbreidende woningbouw in Heilaren Noord en aan de Rodenburgse weg geeft een enorme druk op de verkeersintensiteit. Eigenlijk alle ontsluitingswegen naar het noorden toe: de Abdijstaat, de Torenstraat en de Kerkstraat hebben te kampen met dit probleem.” “Dus dan een noordelijk rondweg” die aansluit op de A59 en De A50”, werd er gesuggereerd.

Werkgroep Traverse
Hoe de toekomstige Traverse in te richten en het omliggende verkeer te reguleren? Over deze vraag buigt zich een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de ZLTO, de ondernemers, de scholen en bewoners plaatsnemen. “Dat is de opzet”. Niet te veel grote vergaderingen, maar via mail en andere media bundelen wij ideeën en wensen en daarmee stappen we naar de gemeente.” Iedereen is welkom”, zo nodigde Gertjan Arts de zaal uit.

Adressen
Opgeven kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Zie ook  
https://www.brabant.nl/N279
www.youtube.com/watch?v=CAbNewfKjYY

Tekst en foto: Jacques Worms