Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Biljarten

biljartenZoals bij jullie wellicht bekend is, hebben Jos, Wim en Jan hun bestuursfuncties na 10 succesvolle  jaren,
overgedragen aan ondergetekenden.
Natuurlijk  proberen wij, de organisatie van de KOMKOEP met net zoveel enthousiasme voort  te zetten.
Michel Habraken, Martijn Brands, Angela van Esch en Emmy van de Wetering. 

                                            

H.D. KOMKOEP ZOMERCOMPETITE 2011
De  H.D. Komkoep Zomercompetitie staat weer voor de deur.
Evenals vorig jaar kun je inschrijven voor zowel libre als driebanden. Er zal hoogstwaarschijnlijk ook
weer in poules gespeeld worden (dit ligt aan het aantal inschrijvingen).
De competitie wordt gespeeld vanaf begin april tot begin juli met aansluitend de finales.
Het opgeven van de teams:
1 De teams mogen weer uit maximaal 8 personen bestaan waarvan bij libre er 4 spelen en de
andere reserve staan. Bij het driebanden spelen 3 personen en staat de rest reserve.
De wedstrijden beginnen om 20.00 uur.
2 Elk team heeft een teamleider, deze wordt het aanspreekpunt van zijn team.
 Hij is de aangewezen persoon bij eventuele veranderingen (verzetten van wedstrijden, etc.).
 Wij willen graag zijn telefoonnummer en (eventueel e-mailadres) in het boekje zetten, zodat
 iedere teamleider en het bestuur, indien nodig, hem kunnen bereiken.
3 Je kunt inschrijven t/m  zondag 13 februari, via bijgevoegd inschrijfformulier.
4 Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per team.
5 Bij het driebanden spelen we het gemiddelde x 60, dat zijn het aantal caramboles die je moet
gaan maken. Bij libre is het gemiddelde x 30 (wordt naar boven afgerond).  
De gemiddelden die bekend zijn staan op onze website www.komkoep.nl.
6 De finales worden in de week na de competitie gespeeld.
7 Vergeet niet de voorkeursspeeldag van de teams te noteren.
8 Vermeld ook het eventuele e-mailadres van het deelnemend café en de speler/speelster.

Groetjes,
 Het bestuur

Deelnemend café:       ________________________    E-mailadres:    ______________________

Spelsoort:                     ________________________

Speeldag:                    ________________________

Teamleider:                ________________________

Telefoon nummer:      ________________________

E-mail adres:              ________________________

 

Naam:                                                                        E-mailadres:                                       Moyenne:

1 __________________________________                       ________________________           ________

2 __________________________________                       ________________________           ________

3 __________________________________                       ________________________           ________

4 __________________________________                       ________________________           ________

5 __________________________________                       ________________________           ________

6 __________________________________                       ________________________           ________

7 __________________________________           ________________________           ________

8   __________________________________        ________________________           _________

 

-         Inschrijven is mogelijk t/m zondag 13 februari

-         Men mag maximaal 1x inschrijven per persoon per discipline (ook niet bij verschillende cafés)

-         Men mag wel 1x inschrijven bij libre en 1x bij driebanden

-         Degene die in voorgaande jaren hebben deelgenomen aan de zomerkomkoep (libre) kunnen hun/haar moyenne vinden op onze website www.komkoep.nl

-         De moyennes van het driebanden staan ook op deze site, alleen voor de spelers die de winterkomkoep spelen, worden de moyennes aangepast na afloop van hun competitie