Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Bridgen

thumb_azenIn het Cultureel Centrum Servaes te  Dinther  wordt op dinsdag 16 februari een carnavals bridgedrive gehouden. Er zijn mooie prijzen beschikbaar en er wordt tijdens het bridgen rondgegaan met hapjes. Bij binnenkomst staat er koffie/thee met iets lekkers voor u klaar.
Aanvang van deze bridgedrive is om 13.00 uur. Zaal open vanaf 12.30 uur. Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. Kosten voor deelname aan deze bridgedrive zijn  ? 10,00 per paar.

Inschrijven per paar door telefonische aanmelding op nummer 0413.294077 van het C.C.Servaes.
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld voor 9 februari a.s. ontvangen is op Rabobank rekeningnummer 11.16.29.071 t.n.v. Cultureel Centrum Servaes Dinther.

Ook kunt u zich tot donderdag 11 februari persoonlijk aanmelden en contant betalen in het Cultureel Centrum Servaes naast de kerk in Dinther.