Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Hockey

20140319 Camiel_AartsTijdens de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub HDL op vrijdag 14 maart heeft Voorzitter Henry van Zutphen het stokje overgedragen aan Camiel Aarts. De afgelopen 4 1/2 jaar heeft Henry samen met bestuur, commissies, leden
en hun ouders hard gewerkt om de groeispurt van 160 naar 260 leden in goede banen te leiden.


Dat bracht natuurlijk (luxe) problemen met zich mee: want ook het kader van de club moet dan meegroeien en het veld raakt volledig bezet. Daarom heeft Henry voortdurend gewezen op het belang van vrijwilligers: vele handen  maken licht werk! Door goed te kijken en te luisteren, heeft hij veel nieuwe mensen weten te interesseren om zich in te gaan zetten voor de club.

Sporthart
Ook was Henry actief in het onderhouden van contacten met de gemeente, de omringende hockeyclubs en bedrijven. Daarbij vond hij het belangrijk om reëel te zijn, zaken van verschillende kanten te bekijken, mensen de kans te geven, de tijd z'n werk laten doen.
Henry heeft een een sporthart, via het coachen heeft hij het hockey leren kennen en intussen hockeyt hij zelf ook bij de Recreanten. Bovendien is hij een voorstander van automatiseren en hebben we de laatste jaren samen gewerkt aan een goede benutting van de KNHB software "LISA" voor Wedstrijdsecretariaat, Arbitrage, Ledenadministratie, Incasso, Evenementen en de Nieuwsberichten aan leden en hun ouders.Kortom: op alle fronten wist Henry mee te praten of het nu ging over veld, clubhuis, sponsoring, financiën of het hockey zelf.

Hockey-plezier & toegankelijk
Tijdens de vergadering presenteerde Henry van Zutphen het meerjarenplan en de financiële consequenties. "De missie van 
Hockeyclub HDL is dat ze maximaal hockey-plezier biedt en toegankelijk is voor iedereen. We zijn geen strak georganiseerde vereniging en er is ruimte voor initiatieven die vanuit de leden aangedragen worden. Het hockey-technisch beleid sluit daarop aan met goede training als basis voor veel spelplezier. Het spelplezier zal tevens leiden tot maximale inzet, sportieve prestaties en betrokkenheid bij de club. Er is geen doelstelling qua spelen in bepaalde klassen of het aantal behaalde kampioenschappen.
Het aantal leden is te klein om met selecties te gaan werken, maar rust roest. Door andere activiteiten dan trainen en wedstrijdspelen wordt de betrokkenheid en verenigingsgevoel gestimuleerd.Dit geeft ook invulling aan het maatschappelijk en sociale karakter van een moderne sportvereniging. Daarbij vinden we het belangrijk om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet door een bedankavond en het betrekken bij andere gelegenheden."

Club in beweging
De reden voor het neerleggen van de voorzittersfunctie door Henry van Zutphen is de (te) volle agenda, wat hem dwingt tot het maken van keuzes. Henry zegt hierover: "Het neerleggen van het voorzitterschap is een lastige afweging geweest. Ik heb deze rol de afgelopen jaren met erg veel plezier en enthousiasme vervuld. Ik zie een club die in beweging is en in beweging moet blijven: HDL zal en mag niet vastroesten, wisselingen zijn gezond om aansluiting met de omgeving te blijven houden. Ik treed terug als voorzitter met een rotsvast vertrouwen in (de toekomst van) Hockeyclub HDL, haar bestuur en alle vrijwilligers die actief zijn."
.
Verbinden, signaleren en inspireren
Camiel Aarts:"Wat een positieve sfeer tijdens de druk bezochte ALV van onze club! Ideeën, impulsen en gezelligheid hand in hand met sportiviteit. Van zo'n vereniging wil iedereen wel voorzitter zijn! Hartelijk dank voor zoveel vertrouwen tijdens de vergadering." Verder geeft hij aan: "De hockeyclub, dat ben je zelf. Goede training is de basis voor veel spelplezier. Mijn rol als nieuwe voorzitter in de komende jaren zal hopelijk mogen zijn: verbinden, signaleren en inspireren." 

 

20140319 Anja_Bekkers_bedankt_Henry_van_Zutphen