Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Voetbal

lbwhv.jpgTijdens de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van WHV Loosbroek heeft de club bekend gemaakt dat het contract met haar hoofdsponsor uitgaanscentrum Lunenburg tussentijds is opengebroken en met drie jaar is verlengd. Een bijzonder moment was dat zeker, aangezien Lunenburg dit jaar precies 25 jaar als hoofdsponsor aan het 50 jarige WHV verbonden is.

Voorzitter René van Erp sprak de waardering uit naar Rob Lunenburg voor zoveel jaren hoofdsponsorschap en zeker ook de vele steun op velerlei gebied die WHV van Lunenburg door de jaren heen heeft mogen ervaren.

De basis voor de goede samenwerking is het wederzijds respect en het vertrouwen in elkaar en dit heeft dus geleid tot het tussentijds verlengen van het succesvolle hoofdsponsorschap. Nadat het nieuwe contract, in een decor met het prachtig nieuwe jubileumtenue, door beide partijen ondertekend was, sprak Rob ook zijn waardering en dank uit voor de prettige manier van samenwerken met WHV en hij sprak de hoop en het vertrouwen uit dat dit nog vele jaren zal worden voortgezet.

Op naar de volgende 50 jaar!