Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Vogelsport

jangevers.jpgTijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 6 maart 2009 was het moment voor Jan Gevers aangebroken om officieel afscheid te nemen als penningmeester van de Vogelvereniging uit Heeswijk-Dinther. Hij liet de presentatie van de jaarcijfers en de begroting voor 2009 over aan zijn opvolger Ron de Haas. Hiermee maakte deze laatste pionier ruimte voor verdere verjonging van het dagelijks bestuur.
 

Sinds 1978 is Jan al lid van "De Vogelvriend" en 21 jaar lang heeft hij de financiën van de vereniging op een voortreffelijke wijze weten te beheren. Gezien zijn financiële achtergrond was hem dit uiteraard wel toevertrouwd.

Maar niet alleen als penningmeester was Jan actief. Ook als vrijwilliger was hij altijd in beeld en zo wist hij samen met zijn clubgenoten de Heeswijk-Dintherse Vogelvereniging op de kaart te zetten. Uiteraard blijft Jan wel lid van zijn club en hopen wij nog veel evenementen samen met hem te mogen organiseren. Zijn brede ervaring binnen het verenigingsleven is ook voor het verjongde bestuur van groot belang. Zij zullen in de nabije toekomst dan ook graag gebruik blijven maken van zijn kennis die ongetwijfeld een positieve bijdrage kan leveren aan toekomstige evenementen.

Hoewel Jan niet actief meer deelneemt aan wedstrijden, is hij als échte Vogelvriend nog wel in het bezit van een aantal vogeltjes die hij houdt in een kleine gezelschapsvolière. Daarnaast toont hij zich betrokken bij zijn vereniging en behoort hij tot de vaste aanwezigen tijdens de vergaderingen. Wij hopen dat hierin niets zal veranderen.

Jan bedankt voor alles!

Bestuur en leden van "De Vogelvriend Heeswijk-Dinther".