Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Bekendmakingen

Lions Wekelijks eten circa 20.000 gezinnen, ruim 50.000 mensen in Nederland, van het voedselpakket dat zij gratis ontvangen.

In het kader van de fundraising organiseert de Lionsclub de Meierij Den Dungen nu voor de 3de keer een 3 gangen aanschuifdiner.

Ontmoeten, gezelligheid en fundraising zijn de kernwaarden van deze avond, die voor iedereen toegankelijk is.

Het concept is eenvoudig, u schuift gewoon aan en wij serveren. Het diner bestaat uit een tweetal keuzes, of mosselen of spare ribs.

Verder wordt er een voorgerecht en een nagerecht geserveerd en ontvangen wij u met een feestelijk drankje.

Tijdens de avond is er een verloting met mooie prijzen en gezellige muzikale entertainment. De opbrengst zal o.a. bestemd zijn voor de voedselbank en het oudheidkundig museum:

o.a. grote hoeveelheden geschonken appels uit de hoogstamfruitboomgaard vanwww.interart.nl voor de voedselbank waarvoor de Lions club zich graag  wil inzetten.

 

Datum: Zaterdag 15 November 2014

Locatie: De Ruwenberg Hotel | Meetings | Events

Aanvang : 19:30 uur

Prijs: € 39,50 per persoon

Betaling: via IBAN: NL03 RABO 0106941046 t.n.v.

L.C. De Meierij Den Dungen o.v.v. Aanschuifdiner en

uw naam.

De inschrijving is pas definitief na betaling.

Om direct plaatsen te reserveren kijkt u op:

http://www.lc-demeierij.nl

Voor meer informatie: 073-5588888 (receptie Ruwenberg)

aanzetBij voldoende aanmeldingen start Aanzet Maatschappelijk Werk een nieuwe groep voor mensen van wie de partner is overleden. Op donderdag 23 oktober is er van 14.00 tot 16.00 u. een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst bij Aanzet op de Misse 46 in Uden. 

Daarna kunnen deelnemers en begeleiders over en weer beslissen of de groep geschikt is. Bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst is een voorwaarde voor verdere deelname.Die deelname is gratis.                   Aanmelding: (0413) 25 39 00  

 

Bedrijventerrein RetselBegin 2014 is een afvaardiging van de ondernemers op het bedrijventerrein Retsel te Heeswijk Dinther de samenwerking met de gemeente Bernheze, politie en brandweer aangegaan op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaande bedrijventerreinen, KVO-b . Een nulmeting door middel van een enquête resulteerde in een plan van aanpak opgesteld door de geformeerde werkgroep op het bedrijventerrein. Op 23 juni is dit plan van aanpak beoordeeld en heeft er een audit plaatsgevonden door Kiwa . Deze is afgesloten met een positief resultaat. De uitreiking van het bijbehorende certificaat vond plaats op 9 oktober.

Informatie over Keurmerk Veilig Ondernemen Bestaande Bedrijventerreinen (KVO-b)

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). Meer informatie vindt u op de website www.kvo-bernheze.nl 

wegomleggingOntwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Bernheze ter uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid,

Lees meer: Kennisgeving Ontsluiting...

bibliotheek maaslandOp maandag 17 en 24 februari verzorgt Jan de Waal, digitaal bibliothecaris van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken, een workshop Android tablet in Bibliotheek Heeswijk-Dinther. Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten van 20.00 tot 22.00 uur. 

Een Android tablet is verwant aan de iPad maar heeft een ander besturingssysteem en daarmee ook een andere werking. In de workshop  leert u de belangrijkste bedieningselementen kennen, maar ook het downloaden van apps of widgets komen aan bod. Toegangskaarten voor de workshop zijn te koop in de bibliotheek of via www.nobb.nl. De prijs van de workshop,  inclusief cursushandleiding en koffie en thee, 
is 30 euro voor bibliotheekleden en 40 euro voor niet-leden. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers.

Android tablet

De cursus is bedoeld voor personen die alle mogelijkheden van een Android tablet willen leren kennen: van het indelen van het startscherm en programma’s installeren tot het zoeken in de App-winkel van Google en vastgelopen programma's werkend krijgen. Tijdens de workshop oefent u veel op uw eigen tablet. U krijgt veel praktische tips en trucs. Het is vooral een praktische workshop om je eigen tablet optimaal te leren gebruiken. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.
Resultaat: een optimaal gebruik van uw tablet na afloop! 
Cursusleider Jan de Waal, geeft overal in het land Android tablet workshops en andere workshops.

Meer informatie:
www.nobb.nl

BernhezeDinsdag 3 december vond voor het eerst sinds lange tijd weer een loting voor woningen plaats. Jansen bouwontwikkeling gaat verschillende woningen bouwen op het Narcisveld in Heesch. Met name de starterswoningen zijn in trek.

De eerste fase van 16 woningen (van het totaal van 23 woningen koopwoningen op het Narcisveld) zijn nu de verkoop ingegaan. Voor de 7 starterswoningen zijn 20 inschrijvingen. Voor de 3 patiowoningen zijn 4 inschrijvingen. Voor de 6 tweekappers zijn 4 inschrijvingen. De inschrijvers komen allemaal uit Heesch en omgeving.

Start bouw

De bouw van de woningen start als de 16 woningen verkocht zijn. De locatie is al bouwrijp, dus technisch staat niets meer in de weg om te starten met de bouw.

Prijzen

De starterswoningen variëren in prijs tussen de 155.000 - 182.000 euro, de tweekappers tussen de 245.000 - 269.000 euro en de patiowoningen kosten 225.000 euro. Bernheze Makelaars heeft de woningen in de verkoop.

De ZwaanHet college van B en W heeft de uitbater van café De Zwaan een dwangsom opgelegd. Dit omdat de gemeente vindt dat de brandveiligheid van de twee appartementen boven het café in het geding is.

Het plafond in de zaal is niet brandvertragend waardoor de bovengelegen appartementen direct gevaar lopen als er brand uitbreekt. Het college wil nu dat of er boven het café niet meer gewoond wordt of dat het plafond wordt aangepakt. De uitbater vindt dat de eigenaar van het pand verantwoordelijk is voor de kosten. Die wijst vervolgens weer met de vinger naar de brouwerij.

De gemeente zegt hier geen boodschap aan te hebben en wil dat de maatregel zo snel mogelijk wordt genomen.

4 en_5_meiTijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der  Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Op zaterdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als jaarthema voor 2013 gekozen ‘Vrijheid spreek je af’. Vrijheid krijgt vorm in afspraken, regels en verdragen. Afspraken geven het vermogen om te ‘doen’, maar betekenen ook ‘laten’. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Binnen die grenzen kunnen wij ons ontplooien, maar dienen wij ook rekening te houden met elkaar.
Wij nodigen u uit voor een van de herdenkingsdiensten in onze gemeente, om samen te herdenken en samen te werken aan deze vrijheid.
In Bernheze worden drie herdenkingsdiensten gehouden met aansluitend een kranslegging.

In Heeswijk-Dinther is een herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk om 18.45 uur (gewijzigde aanvangstijd)..00 uur.
Richtlijnen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft
voor zaterdag 4 mei aanstaande richtlijnen opgesteld.
Het gemeentebestuur van Bernheze neemt de volgende richtlijnen graag over:
- Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we alle burgers en militairen die wereldwijd sinds het uitbreken van de
  Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
- De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten in de tijd die achter ons ligt. Het
  is ook een bezinning op heden en toekomst.


Daarnaast doen de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei een appèl op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid in de huidige samenleving. Denk hierbij aan onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.
- Alle openbare gebouwen hangen van 18.00 tot 21.10 uur de Nederlandse vlag (zonder wimpel) halfstok. Om 21.10             uur, bij zonsondergang, worden de vlaggen binnengehaald.
- Van 20.00 tot 20.02 uur wordt op de diverse herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving twee minuten volkomen
stilte in acht genomen. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in het openbare leven en in het verkeer gedurende
deze twee minuten stopgezet. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.
Er wordt verzocht muziek en activiteiten te staken tussen 19.30 en 20.15 uur.
Aan de inwoners van Bernheze wordt gevraagd deze stilte overal en algemeen in acht te nemen.
Conform de Winkeltijdenwet is het niet toegestaan dat winkels na 19.00 uur open zijn.

20130318Zusters van_JMJ-laanZuster Laetitia Aarnink en zuster Mien Westerlaken, bestuursleden van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van JMJ, hebben een straatnaambord onthuld op het terrein van Cunera/De Bongerd. De toerit naar de hoofdingang heet voortaan ‘Zusters van JMJ-laan’.

“2012 was een gedenkwaardig jaar voor ons,” stelt raad van bestuur Hans van de Wiel in zijn toespraakje, voorafgaand aan de onthulling. “Niet alleen tekende BerneZorg eind 2012 een fusieovereenkomst met Zorggroep Dorus uit Schijndel, het was ook het laatste jaar dat de Zusters van JMJ op bestuurlijk niveau betrokken waren bij Cunera/De Bongerd. Die betrokkenheid dateert al van 1904, toen tegenover de Abdij van Berne in Heeswijk het klooster St. Cunera Gesticht werd opgericht door de Zusters van JMJ uit ’s-Hertogenbosch. Sinds 1967 is Cunera een verpleeghuis en De Bongerd werd in 1974 gebouwd als kloosterbejaardenoord”.

“Het bestuur van destijds Stichting Verpleeghuis Cunera bestond in het begin bijna helemaal uit zusters, alleen de secretaris was een buitenstaander. In de directie zaten twee leken, namelijk de verpleeghuisarts en de administrateur. De directrice was (uiteraard) een zuster van JMJ. In 1983 werd voor het eerst een leek benoemd tot directeur, mevrouw C. Vugts. Met de fusie tot BerneZorg zaten er nog twee zusters in het bestuur en nadat we het raad van toezichtmodel invoerden in 2002, nam zuster Wieringa als lid deel aan de raad van toezicht. In 2012 namen we afscheid van de laatste zuster van JMJ in de raad van toezicht, zuster Greet van de Burg”.

Na deze geschiedenisles werd buiten het straatnaambordje onthuld. Zuster Mien Westerlaken, van 1977 tot 1983 directrice van Cunera, is er heel blij mee. “Nog steeds wonen er zusters in Cunera en De Bongerd. Het is goed dat de band tussen de huizen en de zusters op deze manier behouden blijft”.

20121112WereldwinkelAfgelopen weekend publiceerde het Nederlands Dagblad (ND) een artikel over eerlijke chocola. Het uitermate kritische artikel stelt dat fairtrade boeren in Afrika te weinig geld ontvangen voor hun cacao. Het werd door diverse andere media overgenomen. Als Landelijke Vereniging van Wereldwinkels krijgen we veel vragen over de kwestie. In deze nieuwsbrief geven we daar graag antwoord op.

Om te beginnen vinden we het een goede zaak dat er een discussie is over fairtrade. Het laat zien dat de Nederlandse consument het belangrijk vindt om te weten waar hun producten vandaan komen en of producenten en boeren er genoeg aan verdienen. Bij het artikel in het ND hebben we een aantal kritische kanttekeningen.

Het onderzoek in Afrika

Het artikel is geschreven naar aanleiding van een onderzoek in Afrika. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het ND in samenwerking met een groep Afrikaanse journalisten. Zij spraken met cacaoboeren in Ghana, Ivoorkust, Kameroen en Nigeria. Zoals het artikel al aangeeft, troffen ze er zowel tevreden als ontevreden boeren aan.

Conclusie: boeren verdienen te weinig

In het artikel komt een ontevreden boer aan het woord, waaraan de conclusie wordt verbonden dat fairtrade boeren te weinig verdienen. Fairtrade zou niets meer zijn dan holle frasen en loze beloftes. In die conclusie herkennen wij niet de zaak waar wij ons al ruim veertig jaar voor hardmaken. Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar fairtrade garandeert dat de inkopers van cacao aan boerencoöperaties een minimumprijs van 2 dollar per kilo betalen. Als de wereldmarktprijs hoger is, wordt die prijs betaald, plus een premie. Op de betaling van de juiste prijs wordt via een internationaal certificeringsysteem toegezien. Hoe het geld van de premies wordt besteed, wordt door de boeren in de coöperaties gezamenlijk besloten.

Onderbouwing ontbreekt

Max Havelaar heeft in reactie op het artikel de onderzoeksgegevens opgevraagd bij het ND en de groep journalisten, maar niet ontvangen. Hierdoor is het voor Stichting Max Havelaar onmogelijk om de genoemde misstanden te verifiëren en indien nodig daarop actie te ondernemen. Om ervoor te zorgen dat de fairtrade sector kritisch kan zijn en blijven hopen we dat het ND de gegevens alsnog deelt met Max Havelaar.

Conclusie: Max Havelaar verrijkt zich

In het artikel wordt, geheel ten onrechte, de conclusie getrokken dat de kosten die Stichting Max Havelaar maakt voor de promotie van fairtrade ervoor zorgen dat boeren minder verdienen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat het geld van de boeren wordt besteed aan zakenreizen van personeel van Max Havelaar. Die conclusie en suggesties weerlegt de organisatie zelf al in deze reactie. Net als de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels wil Stichting Max Havelaar dat meer consumenten meer fairtrade kopen. Daarvoor betalen Nederlandse merken die fairtrade verkopen een bijdrage. Deze geldstroom staat los van de geldstroom aan boeren.

Blijvend volgen

Als Landelijke Vereniging van Wereldwinkels volgen we de kwestie zeker. Als er nieuws is, houden we jullie daar dan ook van op de hoogte. Tot die tijd zijn en blijven we net zo kritisch op onszelf en onze partners als overtuigd van het nut van fairtrade voor boeren en producenten in de arme gebieden van Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Mocht je in de winkel vragen krijgen naar aanleiding van het artikel, verwijs de klant dan gerust naar de website van Max Havelaar. Daar is hun reactie ook terug te lezen, evenals een brief van de voorzitter van het Afrikaanse producentennetwerk die verontwaardigd is over de kritiek. Op www.wereldwinkels.nl plaatsen we een kort statement waarnaar je ook kunt verwijzen.

 Secretariaat LVWW/ Wereldwinkel HDL

bernhezeInwoners die niet tevreden zijn over het gedrag van het bestuur of een medewerker van de gemeente Bernheze kunnen een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan mondeling of schriftelijk. De wijze waarop de gemeente om moet gaan met schriftelijke klachten is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en in het ‘Reglement op de behandeling van klachten gemeente Bernheze’.

Als mensen niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht door de gemeente, kunnen ze ‘in beroep’ gaan bij de Nationale ombudsman.
Jaarlijks publiceert de gemeente hoeveel schriftelijke klachten er zijn geregistreerd en hoe deze zijn afgehandeld.

Klachten

In 2011 zijn vijf klachtenbrieven ontvangen. Hierin zijn zes klachten geuit:

  • vier klachtbrieven hebben betrekking op de afdelingen;
  • een op een medewerker van een andere organisatie.

Aantal gegronde klachten

Vier klachtbrieven zijn ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Twee van de zes klachten zijn gegrond verklaard. Vier klachtbrieven zijn afgehandeld door de afdelingshoofden en een door de burgemeester.

Aard van de in behandeling genomen klachten

Via de interne klachtenprocedure worden gedragingen van de gemeente aan de hand van een schriftelijke klacht beoordeeld op behoorlijkheid. Het gedrag van de gemeente wordt ‘niet behoorlijk’ genoemd als verzoeken bijvoorbeeld niet op tijd worden afgewikkeld, als men niet actief wordt geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van een verzoek of als men niet correct wordt benaderd.
Eén van de gegrond verklaarde klachten heeft betrekking op het uitblijven van een schriftelijke reactie. Bij de andere gegrond verklaarde klacht is onjuiste informatie verstrekt.

Afhandelingsduur

De afhandelingstermijn van een schriftelijke klacht is gesteld op zes weken, eventueel te verlengen met vier weken. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen dan moet ‘de klager’ daarvan binnen vier weken in kennis worden gesteld.
Vier klachtbrieven zijn binnen de afdoeningstermijn afgewikkeld, waarvan twee binnen twee weken.

Actie

Bij de gegrond verklaarde klachten zijn aan de ‘klagers’ verontschuldigingen aangeboden. Waar aan de orde, is ook aandacht geschonken aan de inhoudelijke afwikkeling van het verzoek dat aan de klacht vooraf ging.

Nationale ombudsman

In 2011 zijn bij de Nationale ombudsman zes klachten uit Bernheze ontvangen.
Deze klachten zijn niet in behandeling genomen omdat:

  • één klacht niet aan het kenbaarheidsvereiste voldeed (klacht niet eerst bij de gemeente ingediend);
  • één klacht kennelijk ongegrond is verklaard door de Nationale ombudsman omdat de gemeente naar behoren heeft gehandeld;
  • vier klachten afgedaan zijn door verwijzing of informatieverstrekking.

De Nationale ombudsman neemt een klacht pas in behandeling als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zoals hiervoor blijkt, zijn deze voorwaarden niet voldoende bij iedereen bekend.
De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een klacht in te kunnen dienen bij de Nationale ombudsman zijn te vinden op www.nationaleombudsman.nl  en in een door de Nationale ombudsman uitgegeven folder die ook verkrijgbaar is in het gemeentehuis.

Aantal klachten in relatie tot het aantal transacties/klantcontacten

Het aantal ingekomen klachten is in relatie tot het aantal transacties en klantcontacten erg laag. Er worden jaarlijks duizenden rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten afgegeven.
Ook het aantal bouw- en milieuaanvragen is hoog. Het aantal in 2011 ontvangen klachten ligt ruim onder het gemiddeld aantal ontvangen klachten per jaar gedurende de periode 1999 tot en met 2011 (14.5).
Het aantal gegrond verklaarde klachten is gedaald van vier in 2010 naar twee in 2011.

Informatie

Met vragen over de inhoud van dit artikel of over de klachtenregeling in het algemeen kunt u contact opnemen met onze klachtencoördinator, de heer J. van de Hulsbeek, telefoon (0412) 45 88 88.

120609Peter van_der_HurkOp vrijdag 15 juni a.s. zal Paranormaal Entertainer Peter van der Hurk zijn geheel nieuwe show presenteren bij Café zaal Jan van Erp. Al jaren trekt hij een miljoenenpubliek bij het RTL 4 programma ‘Het Zesde Zintuig – Plaats Delict’. Maar ook op het podium weet hij zijn gasten te boeien, te ontroeren en te entertainen. Na een succesvolle twee seizoenen in de theaters door heel het land, kiest van der Hurk nu voor een nieuw publiek.  Een kersverse nieuwe show, geschikt voor believers en sceptici.

Van der Hurk heeft een over treffelijk zesde zintuig, dat hij combineert met scherpe Haagse humor. U als gast mag – op eigen risico-  voorwerpen inleveren waar Peter van der Hurk mee aan de slag gaat. Dit kunnen zijn, een foto, voorwerp, tekening of kledingstuk van een overledene of levende persoon. Hiervoor wordt direct voor het podium een grote tafel gereserveerd. Veders  is  er een vragenronde waarbij een paragende een levensvraag mag stellen. ‘ Vindt ik dit jaar de liefde van mijn leven?’. ‘Moet ik mijn baan opzeggen?’ etc. etc. Peter verteld aan de hand van een simpele tekening op een white-board details over een persoon. Kortom genoeg elementen voor een smaakvolle avond.

Peter zal vanaf een podium de avond presenteren, maar zal ook regelmatig dit podium verlaten en zich begeven onder zijn gasten in de zaal. U bent van harte welkom op deze zeer bijzondere avond welke plaats vindt bij café zaal Jan van Erp, aan de Abdijstraat 39 te Heeswijk-Dinther. Kaarten zijn alleen via onze website te bestellen. Ga hiervoor naar www.cafezaaljanvanerp.nl.  of naar www.ticketpoint.nl  het landelijke netwerk van ticket verkoop. Vanwege het speciale karakter van de show en de grootte van onze zaal zijn er maar een beperkt aantal kaarten  beschikbaar. De zaal gaat open om 19.00 uur en de show begint om 20.00 uur kaarten hiervoor kosten € 22,50 incl. een kop koffie/thee.