Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Gezondheid

120322Bastian_en_FritsHadeejers fietsen en hardlopen voor de overwinning op kanker!
De actie van Frits Kuijpers, Roos Schakenraad en Bastian Schakenraad.
Op woensdag 6 en donderdag 7 juni 2012 gaan wij (Frits Kuijpers, Roos Schakenraad en Bastian Schakenraad) ons inzetten voor stichting Alpe d'Huzes. 
Op 6 juni gaan Frits en Bastian de uitdaging aan om de Alpe d'Huez al hardlopend 3x te beklimmen. 
Roos gaat op 7 juni de uitdaging aan om de Alpe d'Huez 1x fietsend te beklimmen. Alle 3 hebben we van dichtbij gezien wat de impact van kanker op een gezinsleven kan zijn. Voor ons is dit dan ook de drijfveer om aan het evenement Alpe d'Huzes mee te doen.

 

Wat doet Stichting Alpe d'Huzes?

In de strijd tegen kanker ervaren patiënten en hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Ertegen vechten lijkt zinloos. Kanker is alom tegenwoordig. Stichting Alpe d’HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht: kracht putten uit emotie. Hiermee zorgen we ervoor dat er zoveel onderzoek kan worden verricht om de kwaliteit van leven van zowel patiënt als de omgeving zo hoog mogelijk te houden. Onder het motto “Opgeven is Geen Optie!” accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. Dit geldt voor de renners, de sponsoren, de artsen maar het meest natuurlijk voor patiënten zelf.

Stichting Alpe d’HuZes voert een nadrukkelijk en strikt Anti-Strijkstok­beleid. Het ingezamelde geld gaat voor 100% naar kankeronderzoek. De Stichting Alpe d’HuZes maakt geen kosten, betaalt geen eigen medewerkers en betaalt niet voor diensten! En zo hoort het! Meer informatie is te vinden op: www.opgevenisgeenoptie.nl

 Kledingactie en sponsoring

Om het benodigde sponsorgeld bij elkaar te krijgen zijn diverse acties gestart. Eén van de acties is het inzamelen van oude kleding, schoenen, tassen, riemen, speelgoed en knuffels.

 Wat mag worden aangeleverd (in gesloten plastic zak).

 

Wat mag niet worden aangeleverd.

Gewassen onder- en bovenkleding, jassen,dassen, jacks, lakens, dekens, schoenen en laarzen (per paar gebundeld), riemen, tassen en speelgoed.

Kleding niet meer draagbaar door slijtage, kleiding vervuild met olie of verf, matrassen, vloerbedekking, dweilen/poetsdoeken en ander afval.

 Wilt u graag een bijdrage leveren, dan kunt u de spullen in een gesloten plastic zak inleveren vóór 15 mei 2012 op de volgende adressen:

 Mgr. van Oorschotstraat 28 of 28A te Heeswijk. (Fam. Schakenraad)

Eikenhoek 38C te Dinther (Fam. Kuijpers)

 Eventueel kunnen wij de spullen ook ophalen. Graag dan een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam en adres.

 Doneren kan ook via www.AD6.nl

"Ga bij "zoeken" naar Frits Kuijpers, Roos Schakenraad of Bastian Schakenraad en klik er op.

thumb_120321Planetree_Conferentie_2012Tijdens de Planetree conferentie op 15 maart zijn het Spaarne Ziekenhuis, GGzE, CPH (Centra voor Psychisch Herstel) en het Gemini Ziekenhuis onderscheiden met de Spirit of Planetree Nederland Award 2012. De prijzen
werden uitgereikt in het bijzijn van 575 deelnemers.
De jury bestaande uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen (NPCF), cliëntenraden (LOC), deskundigen uit de zorgsector en Planetree Nederland heeft uiteindelijk uit vijftien nominaties, de volgende vier initiatieven beloond met een Award:
• MijnSpaarne.nl – Spaarne Ziekenhuis
• Grenspaal 37: ervaringsdeskundigen ondersteunen werk in GGZ Eindhoven – GGzE
• Online behandelplatvorm en hulpverlening – CPH
• Zorgpartner programma – Gemini Ziekenhuis

48 goede voorbeelden van mensgerichte zorg hebben meegedaan en zijn beoordeeld op positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers, op vernieuwing, op overdraagbaarheid en op actualiteit. Naast de eer ontvangen de winnaars een cheque van 1000 euro om eigen initiatieven mee te starten of te steunen. Hoewel uiteindelijk
vier prijzen zijn uitgedeeld bieden alle aanmeldingen concrete inspiratie om goede mensgerichte zorg verder handen en voeten te geven; wat iedereen op zich – en uiteindelijk onze gezondheidszorg - tot winnaar maakt.

Erkenning en uitwisseling mensgerichte zorg
De Planetree Conferentie 2012 stond in het teken van Samen Verschil Maken.
Samen werken aan goede zorg, kennis samen maken en gebruiken om betere oplossingen te vinden, troost bij elkaar halen als het tegenzit en weten dat je er niet alleen voor staat. De best mogelijke zorg vraagt om het beste van iedere zorgverlener. Planetree bundelt krachten om met en voor zorgverleners, patiënten en bewoners te doen wat belangrijk is en verschil maakt.
De Planetree Awards worden één keer per jaar uitgereikt en zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om (vernieuwende) initiatieven in praktijk te brengen die een belangrijk positief verschil maken voor cliënten (en hun naasten) en medewerkers.

“Goede initiatieven en de zorgverleners die het mogelijk maken verdienen een Planetree award”, zegt Marita Bossers-Nabben, directeur van Stichting Planetree Nederland. “Deze erkenning laat zien dat zorgverleners iedere dag opnieuw bijzondere zorg leveren. Patiënten, bewoners en cliënten werken samen met de zorgverleners en naasten om zoveel mogelijk regie houden op de zorg en hun leven. Alleen de bevlogen inzet van medewerkers, artsen, leiders en vrijwilligers maakt het mogelijk om hooggewaardeerde mensgerichte zorg volgens Planetree te realiseren.”

De groep instellingen die samenwerkt met Planetree groeit in alle sectoren van de zorg  (van ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg tot GGZ en zowel intra- als extramuraal) en is in Nederland actief op meer dan 175 locaties met ongeveer 40.000 medewerkers en 24 zorginstellingen.
Het internationale netwerk kent al meer dan 250 instellingen van kleine en grote (academische) zorginstellingen in VS, Canada, Brazilië, Nederland en Japan.

Bijzondere voorbeelden van mensgerichte zorg in praktijk
MijnSpaarne.nl – Spaarne Ziekenhuis
Het Spaarne Ziekenhuis koos bewust voor een Elektronisch Patiëntdossier met het inkijkrecht voor de patiënt in zijn/haar eigen medisch dossier. Iets wat bij wet al vastgesteld is maar in de praktijk (Nederlandse ziekenhuizen) nauwelijks tot niet voor de individuele patiënt mogelijk of gangbaar is, laat staan gestimuleerd wordt. In de
gedachte van Planetree en in lijn met de missie van het Spaarne Ziekenhuis willen zij de patiënt zoveel mogelijk regie geven over zijn eigen verblijf en/of behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast wil het Spaarne Ziekenhuis naar haar patiënten toe volledig transparant zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het medisch handelen en de daarbij horende patiënten informatie. Doordat de patiënt inzage heeft in het dossier heeft hij een signalerende functie met betrekking tot de eigen gegevens. Maar belangrijker nog is dat als gegevens niet meer up-to-date zijn hij dit zelf kan aangeven of corrigeren, denk hierbij aan medicatie of allergieën, zo draagt MijnSpaarneZiekenhuis.nl bij aan de verhoging van de regie over eigen zorg, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid.

Grenspaal 37: ervaringsdeskundigen ondersteunen werk in GGZ – GGzE

Voor mensen met een psychiatrische beperking is de weg terug naar werk, opleiding en maatschappelijke participatie vol met hobbels en barrières. Voorzieningen zijn vaak ontoegankelijk. Hun ervaring met het hebben ondergaan van psychische problematiek wordt als negatief bestempeld. In dit initiatief wordt de situatie van machteloosheid in kracht omgezet. Door verhalen van herstel en empowerment kunnen cliënten ervaringskennis opbouwen. Deze kennis zetten zij, in de rol van ervaringsdeskundig begeleider, in om anderen te ondersteunen bij hun herstel. Ervaringen kunnen dan juist een meerwaarde hebben. Op MBO en HBO niveau is een specifiek curriculum ontwikkeld voor het opleiden van ervaringsdeskundigen. Er zijn werkleerplekken gezocht en beschikbaar gesteld. Teams waar ervaringsdeskundige leerlingen gaan werken worden ondersteund en bijgeschoold in de herstelbenadering en empowerment. Er zijn afspraken met uitkerende instanties m.b.t. de re-integratie. De
gemeente zet ervaringsdeskundig begeleiders in in wijken.

Online behandelplatvorm en hulpverlening – CPH
Patiënten wensen steeds vaker te kunnen kiezen uit verschillende behandelvormen. Het online behandelplatvorm dat diverse behandelprogramma’s aanbiedt, sluit aan bij de behoefte regie over eigen zorg te hebben en heeft dat op moderne wijze vorm gegeven. Daarnaast wordt met het online behandelplatvorm de zelfredzaamheid van patiënten gestimuleerd. Belangrijke toegangsdrempels tot zorg kunnen worden weggenomen en daarnaast kan keuze geboden worden voor „blended hulpverlening., combinaties van face-to-face contact en hulp via internet en de mobiele telefoon. Dit betekent vaak snellere toegang, effectievere en doelmatiger zorg met behoud van
kwaliteit. De hulpvrager krijgt ondersteuning, maar de zelfredzaamheid wordt ook aangesproken. Bij hulp via internet neemt de hulpverlener het probleem nooit over, al is het maar vanwege de fysieke afstand. De gebruiker zit zelf aan de knoppen en bepaalt wat er gebeurt. De hulpvrager kan zelfstandig gezondheidsinformatie lezen.
De onlinehulpverlening is erop gericht de cliënt te laten nadenken over zijn situatie en inzichten te geven hoe hijzelf het probleem kan oplossen of verminderen.

Zorgpartner programma – Gemini Ziekenhuis
Het zorgpartnerprogramma van het Gemini Ziekenhuis heeft als doel patiënten te stimuleren een zorgpartner te kiezen die de mogelijkheid krijgt om mee te helpen in (een deel van) de zorg als deelnemer van het zorgteam. De door de patiënt gekozen (mantel)zorger wordt door het Gemini Ziekenhuis beschouwd als volwaardige partner
binnen het zorgproces. Hieraan wordt uiting gegeven door zowel de patiënt als de zorgpartner in staat te stellen actief te participeren in de beslissingen over de eigen zorg. De zorgpartner is een duidelijk onderdeel van het team. De patiënt en zorgpartner worden beschouwd als de deskundigen op het gebied van hun eigen behoeftes en waarden. De mate waarin een bepaald familielid, vriend of kennis betrokken wil zijn en de rol die hij/zij kan vervullen, hangt af van de specifieke omstandigheden en verandert vaak als de tijd verstrijkt. De zorgpartner kan en mag op allerlei gebieden ondersteunen en begeleiden, dit wordt in overleg met de patiënt en zorgverleners afgestemd. Na ontslag kan de zorgpartner actief blijven door bijvoorbeeld bij polibezoeken aanwezig te zijn of thuis te blijven helpen.

De andere nominaties voor 2012 zijn:
Organisatie Titel Initiatief
HagaZiekenhuis Spreekuur voor pijn en palliatieve zorg
GGzE Somatische screening en de metabole poli
S&L zorg Cliënten met handicap selecteren Planetree initiatieven
Flevoziekenhuis Preventie- en fitnessprogramma voor medewerkers Balance@work
Maasziekenhuis Pantein Voorlichtingsboek voor kinderen
Rivas Thuiszorg Zichtbare Schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt
Sevagram Beweegbuddy
Sevagram Onderscheidend aanbod in maaltijdvoorziening: Gasterie
Spaarne Ziekenhuis Project 'Kwetsbare ouderen': preventie van functieverlies en
veiligheid ouderen
Thuiszorg Pantein Zorgen voor zondebokken en coalities in het duister
Zorggroep Almere Beschermengelen: collega’s in gezondheidscentrum waken over elkaar

Meer informatie: www.planetree.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 088-2006 880
Open_dag_zorg_en_WelzijnOp 17 maart is het de Open Dag van Zorg en Welzijn 2012. Een mooie gelegenheid om van dichtbij te zien hoe het is om bij BerneZorg te wonen en te werken.

Locatie Cunera/De Bongerd is van 14.00 tot 16.00 geopend voor mensen die belangstelling hebben om in de zorg te werken en/of een opleiding te volgen. Ook mensen die op zoek zijn naar zorg voor zichzelf of anderen, zijn van harte welkom om een kijkje te nemen.

Met een hapje en een drankje erbij, is er op de informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers. Verder worden er rondleidingen gegeven op de afdelingen van Cunera en De Bongerd.

Cunera/De Bongerd ligt aan de Zijlstraat 1 in Heeswijk.

 

Informatie over organisatie

BerneZorg bestaat uit de locaties Cunera (96 plaatsen) en De Bongerd (125 plaatsen) in Heeswijk. Daarnaast biedt BerneZorg Thuis verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden bij cliënten aan huis.

 BerneZorg richt zich in grote mate op de zorg voor ouderen uit de regio (Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Middelrode, Vinkel, Vorstenbosch en omgeving) en de zorg voor religieuzen, hoofdzakelijk behorend tot de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Zusters van J.M.J..

 www.bernezorg.nl

Op deze website kan meer informatie gevonden worden over BerneZorg.

Tineke_GeenenUitvinding kraamverzorgende Tineke Geenen uit Vorstenbosch : Voedingstafeltje: dé uitkomst bij borstvoeding
Lang heeft ze gepiekerd over een juiste naam voor haar uitvinding. En tenslotte bedacht ze ‘voedingstafeltje’

Lees meer: Uitvindster oud -Dintherse

fade_heilstollen_01Op zaterdag 4 februari om 14.00u houdt Reha-tours in Hotel-restaurant De Leygraaf, Meerstraat 45 a Heeswijk-Dinther een gratis informatiebijeenkomst over kuren in de Gasteiner Heilstollen te Oostenrijk.

Lees meer: Reuma? Ga eens op kuur!

2011_bernezorg_jacw_01“Welkom thuis” is volgens Hans van de Wiel in zijn column in het nieuwe blad: ”de kortste  vertaling van de missie en visie van Bernezorg.”  Met deze periodiek, die zaterdag wordt verspreid, wil Bernezorg haar medewerkers, oud medewerkers en vrijwilligers informeren over alle ontwikkelingen. 6 x per jaar zal dit intern personeelsmagazine verschijnen.
Avila_C_LOGO_DEFHerken je dit: je hebt een druk gezin en je zou willen dat je partner wat meer bijdraagt aan het huishouden, je baas wil je extra taken geven terwijl je bordje al veel te vol is, jij en je partner hebben verschillende wensen voor jullie vakantie.

Lees meer: Avila Coaching

IndiadagP1040108Van de ruim 1,1 miljard mensen in India leeft circa 300 miljoen onder de armoedegrens. Dat is meer dan twintig keer de bevolking van Nederland.
Stichting Solidair met India, gevestigd in de Abdij van Heeswijk is in zeven deelstaten actief.

Lees meer: Indiadag 29 oktober

111019zorgawardOp 14 oktober vertrokken we om 7.00 uur met de volle Bernezorgbus op weg naar Den Haag gevolgd door nog een auto. Ik was n.l met het project Tops en Flops een van de drie finalisten van Nederland voor de V&VN zorgaward 2011.

Lees meer: Bernezorg 2de prijs Zorgaward

ggd_hartvoorbrabantDe GGD Hart voor Brabant start samen met de twee andere GGD’en in Brabant op 17 oktober 2011 een grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Hiervoor nodigen ze ruim 70.000 jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit om een vragenlijst in te vullen, schriftelijk of via internet.

Lees meer: GGD onderzoekt gezondheid...

bernezorgOp zaterdag 24 september 2011 heeft BerneZorg een gift van € 750,00 ontvangen van Ondernemersbelang HD. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging, die alle ondernemers uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek vertegenwoordigt.

Lees meer: Gift Ondernemersbelang HD...

AEDEen Automatische Externe Defibrilator (AED) is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt bij hartritmestoornissen. De AED dient, indien nodig, elektrische schokken toe om het hartritme weer op gang te brengen (defibrilleren), geeft aanwijzingen en regelt de noodzakelijke elektrische schokken aan het slachtoffer

Lees meer: AED's in Heeswijk-Dinther