Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Religie

kerktoren-haanDe lat wordt wel echt hoog gelegd. Wie kan dit allemaal nog volbrengen? Als uw rechterhand tot zonde leidt: afhakken die hand… En ga zo maar verder. Ik kan begrijpen dat mensen dit wat al te gortig vinden. Om maar niet te spreken van al die andere voorschriften. Niet boos zijn, niet een vrouw slinks aankijken, geen eed afleggen, enz. Jezus legt de lat erg hoog. Waarom?

Lees meer: Om de fijngevoeligheid

kerktoren-haanWanneer we horen: ‘Leden van de Staten-Generaal…’ dan horen we als het ware koning Willem-Alexander de Troonrede beginnen op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. We zijn benieuwd wat de regering ons in het komende jaar te bieden heeft. Hoeveel moet er worden bezuinigd? Gaan we er op vooruit? Word ik er beter van?

Lees meer: Zelf zout zijn

20140205MartJolandaWimWij zijn trots op onze ouderen! 

Als je de politiek mag geloven lijkt het soms of de Nederlandse samenleving uit drie verschillende werelden bestaat. De jeugd,  de ouderen, en de groep er tussen in. Dat is eigenlijk best raar, het zijn toch alleen maar fasen in ons menselijk bestaan? We zijn allemaal jong geweest, we zullen op enig moment allemaal in het spitsuur van ons leven zitten, en we worden ook allemaal ouder.

Het lijkt soms dat de politiek meent deze drie leeftijdsgroepen in de samenleving als gescheiden eilandjes moet benaderen. Bij de jeugd zit in het beleid vaak een meewarige zucht verscholen: problemen! Bij de ouderen ademt het beleid een zorgelijk medelijden. En de kruiwagen van de werkende wordt beleidsmatig, schepje voor schepje steeds voller geladen. Mantelzorg noemen ze dat dan. Natuurlijk zit onze maatschappij  vol opgaven, niet alles gaat vanzelf goed. Maar laat opa of oma maar met de kleinkinderen gaan zwemmen om de leerkrachten te ontlasten. Breng jong en oud bij elkaar en laat de jongere de oudere leren omgaan met I-Phone of computer.

Als overheid heb je een keuze welk perspectief je kiest.  Ga je uit van het maatschappelijk verschijnsel en zie je bij de mensen slechts het probleem, of investeer je juist in de kracht van mensen? Het CDA Bernheze kiest voor dat laatste. We moeten er niet bij voorbaat vanuit gaan dat bijvoorbeeld ouderen minder kunnen. Wij gaan juist uit van de kracht van ouderen. Natuurlijk moet je zorgen dat er goede faciliteiten zijn, bijvoorbeeld een vlakke bestrating als het lopen wat moeilijker wordt, veilige oversteekplaatsen, verlichting, huisvesting, zorg dichtbij. Natuurlijk moet op het moment dat de oudere wel hulp nodig heeft, die ook beschikbaar zijn.. 

De huidige ouderen staan midden in de maatschappij. Ze zijn actief betrokken bij de samenleving. Het halve verenigingsleven in onze gemeente draait dankzij de oudere.  Dat verdient trots en respect!  Het CDA Bernheze vindt dat ouderen zelf prima weten wat ze willen, ze weten prima hoe zaken voor elkaar te krijgen in onze gemeenschap. Het CDA Bernheze doet graag een beroep op ouderen om mee te denken bij de grote opgaven waarvoor we staan de komende jaren.  Omdat juist zij wat gezien hebben van de wereld en het leven.  Er zijn veel meer dan 50 tinten grijs, ook in Bernheze.

CDA Bernheze, Herkenbaar, actief en betrokken!

Meer informatie op www.cdabernheze.nl of volg ons op Twitter

20140129Pater Jan_van_KilsdonkOp maandag 10 februari verzorgt de schrijver Alex Verburg in het Abdijhuis een avond over het thema “Het verhaal gaat door…”. Verburg tekende in 2007 de memoires van Pater van Kilsdonk op en liet hem het verhaal erachter vertellen. Wat bewoog hem, wie en wat hem vormde. Hij spreekt nu over verhalen die inspiratie geven. Daarbij gebruikt Verburg Nederlands beroemdste pater als voorbeeld hoe verhalen tot leven komen.
 

kerktoren-haanWanneer kinderen er een puinhoop van hebben gemaakt na een middag spelen, dan weet je soms niet waar je moet beginnen met opruimen. Het beste is om maar in een hoekje te beginnen, de kinderen - als ze het kunnen – zelf in te schakelen en gestaag verder te werken tot alles weer op orde is. Bij een groot bedrijf in moeilijkheden of bij een land in verwarring is het niet veel anders. Je begint met ergens wat licht te brengen en je hoopt dat met veel inzet en geduld de zaak geklaard wordt. Het gaat er om ergens een lichtje aan te steken in het vertrouwen dat alles verlicht wordt. Misschien wel licht wordt…

Lees meer: Licht dragen

 

2014Cent van_den_BergDe gemeenteraad van Bernheze heeft een toekomstvisie tot 2020 vastgesteld. In deze visie gaat de gemeenteraad er van uit dat Bernheze tot 2020 een zelfstandige gemeente blijft. Progressief Bernheze weet dat dit alleen mogelijk is als de gemeente in de regio tot een goede samenwerking komt waardoor goede resultaten en kostenbesparingen mogelijk zijn. Regionale samenwerking staat prominent in ons verkiezingsprogramma.

 Herindeling

Veghel en Oss zijn druk met gemeentelijke herindeling. Oss krijgt 1 januari 2015 Geffen erbij terwijl de opname van de voormalige gemeente Lith nog aandacht vraagt. De gemeenten Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel lijken elkaar gevonden te hebben in het plan samen één gemeente te vormen. Bij het filosoferen over een mogelijke herindeling van Bernheze kun je niet om Oss en Veghel heen. Maar Oss en Veghel zijn druk met zich zelf en hebben geen behoefte om nu met Bernheze over dit onderwerp te praten. Bernheze is bovendien nog in staat zelfstandig te blijven. Op korte termijn is het niet nodig over herindeling te praten.

 Draagvlak

Toch verwacht ik dat in de komende bestuursperiode gesprekken komen over herindeling. Progressief Bernheze heeft geen taboes over dit onderwerp en zal goed luisteren naar de mening van de inwoners van de dorpen. In de discussie over de herindeling met de gemeente Maasdonk heeft het draagvlakonderzoek onder de inwoners van beide gemeenten de doorslag gegeven. Progressief Bernheze neemt een standpunt in nadat wij uw mening kennen. De peiling op de nieuwjaarsreceptie in Heeswijk-Dinther was informeel. Mogelijk over een aantal jaren formeel. 

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

 

 

20140129actieGaranhunsSinds zijn vervroegde pensionering in 2010 is Hugo van den Broek, geboren te Dinther in 1950, daar werkzaam als vrijwilliger in de stad Garanhuns. In de vorige afleveringen over de actie voor Garanhuns heeft u kennis kunnen maken met hem en de vele projecten Pater Gabriël in het  Noordoosten van Brazilië.

Garanhuns

Garanhuns is een stad met ongeveer 133.000 inwoners.

Hoewel de economie van Brazilië steeds beter schijnt te gaan, geldt dat helaas nog niet voor alle mensen. Grote groepen mensen leven nog aan de rand van de samenleving, er is geen honger meer, mensen sterven niet meer van de honger, maar er is nog wel veel armoede en er is nog een lange weg te gaan. In de betrekkelijk nieuwe wijk Village aan de rand van de stad wonen eenvoudige mensen die veelal van een klein inkomen moeten zien rond te komen. Er is water en licht, maar dan heb je het ook gehad, er is nog geen riolering, er zijn geen verharde wegen, er is geen straatverlichting. De mensen hier willen graag een gemeenschapsruimte hebben.

Gemeenschapsgebouw Comunidade São Francisco

Het plan is iets eenvoudigs neer te zetten samen met de mensen die er gebruik van zullen gaan maken.  De kerkgemeenschap van Sint Franciscus heeft een terrein gekregen van 126 vierkante meter. Op dit terrein zijn de mensen al begonnen met de bouw van een gebouw van twee verdiepingen met een gebedsruimte en twee zaaltjes, een gang en een toiletgroep.  

Het gebouw wordt gebruikt voor verschillende activiteiten zoals vieringen, opvang van kinderen, onderricht, voorbereiding op de eerste communie en vorming, extra ondersteuning en buitenschoolse activiteiten voor de jeugd. Er komt ook een klein keukentje in, waar de gratis soep voor de armen wordt klaargemaakt en verdeeld.

Deze ruimte gaat gebruikt worden als een soort consultatiebureau door de `Pastoral de Criança`. Dit is een groep vrouwen die maandelijks de moeders met jonge kinderen uit de  wijk  bij elkaar halen. Alle kinderen worden dan gewogen, gemeten en men kijkt naar de ontwikkeling van ieder kind. Moeders krijgen  tijdens deze bijeenkomsten extra ondersteuning en eventueel ook extra supplementen ter aanvulling op het dagelijkse eten van de kinderen. En dat alles gebeurt gratis.

Ook wil men de ruimte gebruiken voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Hugo van den Broek

Het hele bouwproces volgt Hugo van dichtbij. Daarvan doet hij regelmatig verslag zodat iedereen goed op de hoogte kan blijven over de ontwikkeling, maar ook om de kosten in de gaten te kunnen houden. Aan Hugo is gevraagd  voor de gemeenschap van de heilige Franciscus te  Garanhuns op zoek te gaan naar wat extra financiële ondersteuning voor de bouw van een gemeenschapsruimte.

MOV - HDL

Aan dat verzoek hebben de HDL-parochies gehoor gegeven. Op  1 en 2 februari 2014 is er in de vieringen een collecte in de HDL-parochies voor het gemeenschapsgebouw in Garanhuns.  

Alle giften komen gegarandeerd volledig ten goede aan het project door de directe contacten met de Redemptoristen, de orde van Pater Gabriel Hofstede . Je kunt natuurlijk ook doneren via  banknummer: NL02 RABO 0126 9350 92 t.n.v. RK Kerk St Servatius, o.v.v. Brazilië.

Alle giften zijn meer dan welkom.

--wordt vervolgd—

 

 

kerktoren-haan‘Alles goed?’ wordt me vaak gevraagd. Het is zo’n standaardvraag. Ik antwoord meestal: ‘Het meeste wel, niet alles.’ Ik zie dan soms mensen schrikken en vervolgens ontwijkend antwoorden. Natuurlijk weet iedereen dat niet alles goed kan zijn. Maar we zijn onhandig om met elkaar te praten over wat ‘niet goed gaat’.  We willen in ieder geval aan de buitenkant leven alsof alles voor de volle honderd procent goed is. En als het dat niet kan zijn dan stellen we onze verlangens maar een beetje bij. Met een krasje, een beschadiging, een barst is het moeilijk te leven. Maar ze zijn er wel. Zoals er ook mensen zijn met een beperking die we minder en minder in inrichtingen zullen kunnen brengen, buiten ons gezichtsveld. Ze zullen meer en meer onder ons verschijnen.

Lees meer: Leven met een barst

thumb The-WayIn Willibrord Centrum te Heeswijk zal op 28 januari de boeiende film The Way over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela vertoond worden. Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De zoon is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Deze route staat ook bekend als de Weg van Sint Jacob. Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, besluit Tom om ook aan de historische Pelgrimstocht te beginnen.

Wat komt hij tegen? Welke ontmoetingen heeft hij? Waarom zou zijn zoon juist deze pelgrimsticht hebben willen maken?

Het ‘gaan van de weg’ als metafoor voor ieders levensreis.

Deze film trok vorig jaar in Frankrijk gedurende lange tijd volle zalen.

Pastor Joost Jansen leidt de film in en nodigt uit tot gesprek na de vertoning.

Willibrord Centrum – Heeswijk

Dinsdag 28 januari

20 uur

kerktoren-haanEr is hier ook een protestantse kerk. We hebben goede contacten met de families Buijs en Juin en anderen. Wij ervaren niet dat ze zo anders zijn. Toch zitten wij op zondag hier en zij daar. Het toont dat de kerk van Jezus de Christus verdeeld is. Er zijn zoveel verschillende christelijke kerken. Het is soms niet meer uit elkaar te houden. Toch is er sinds het begin van de vorige eeuw een verlangen om tot eenheid te groeien. In de maand januari bidden we hiervoor extra. Deze zondag valt in die week om gebed voor de eenheid van de christenen.

Lees meer: Om eenheid

progressiefbernhezeDe afgelopen jaren hebben veel mensen hun baan verloren. Bij het maken van het verkiezingsprogramma is daarom lang stil gestaan bij de vraag wat de gemeenteraad van Bernheze kan doen om de werkgelegenheid te bevorderen. Het resultaat is dat Progressief Bernheze de regionale samenwerking voor het bevorderen van de werkgelegenheid stevig ondersteunt. Voor werkgelegenheid zijn veel inwoners van Bernheze afhankelijk van de regio. Onder de naam Agrifood Capital zijn er acties om de innovatie in het voedingsindustrie te bevorderen en nieuwe bedrijven te verleiden zich in de omgeving te vestigen.

De Vegetarische Slager onderzoekt de mogelijkheden een eigen fabriek voor zijn producten te starten. Ik zou het toejuichen als deze fabriek in onze regio komt. Sinds de start in 2010 is de omzet van deze slagerij jaarlijks verdubbeld. De vegetarische gehaktbal haalde in oktober bij de Gouden Gehaktbal-verkiezing de derde plaats. In de schijf van vijf van het voedingscentrum hebben vleesvervangers een prominente plaats gekregen.

Vleesvervangers maken momenteel nog maar 2% uit van de totale Nederlandse vleesmarkt. Maar de kansen voor de vleesvervangers zijn gigantisch. Vanuit Amerika, Brazilië en India is belangstelling voor de Vegetarische Slager. Culinair recensenten van Parijs tot New York schrijven positief. De combinatie van de technologie van de Universiteit van Wageningen en de culinaire kennis van koks brengen kip, gehakt en spekjes op basis van soja, lupine of wortel en erwten op de markt.

Nieuwe werkgelegenheid komt met nieuwe producten en de ontwikkeling ervan: kennis en innovatie. Dit kan er toe leiden dat nieuwe werkgelegenheid bestaande werkgelegenheid vervangt. Zo gaat het al tientallen jaren en zo zal het in de toekomst blijven gaan. Als dit bovendien leidt tot een gezonder voedselpatroon, een verbetering van de leefomgeving en het een verbetering is voor het klimaat, zijn we niet alleen lokaal en regionaal maar ook mondiaal de wereld aan het verbeteren.

Cent van den Berg

2014-01-13 MOVHugo van de Broek ondersteunt als vrijwilliger Pater Gabriel bij zijn vele projecten in het  Noordoosten van Brazilië( Garanhuns en omgeving). Hij heeft ons kennis laten maken met

tal van projecten.

Adoptie van studenten

Voor een paar jaar á  € 450,00 per jaar kan een student worden geadopteerd. Dat betekent een studieaanvulling van 50%. Nu zijn er zo’n 110 studenten, die de verplichting hebben de studie in de daarvoor vastgestelde tijd af te ronden. Daarop wordt toegezien.
Voor hen die het kunnen betalen zijn er optimale kansen met particulier basis- en middelbaar onderwijs en universitair staatsonderwijs. Het is zaak hen die als basis staatsonderwijs ontvangen toch te kunnen laten deelnemen aan universitair staatsonderwijs.

Agro-ecologie

Er is een nieuwe opleiding agro-ecologie opgezet op de Middelbare Technische School ETER in Campina Grande waar met Projeta Utopia kleinschalige landbouwprojecten worden ontwikkeld. Dat is gerelateerd aan het aanleggen van een kanaal met een lengte van 500 km. De overheid is bezig met de realisering van dit kanaal, het  Canal do Sertão Pernambucano, in de semi-aride regio van Noordoost-Brazilië. Dit gebeurt om geïrrigeerde landbouw te kunnen ontwikkelen, om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van het milieu, om inkomens te genereren, om het voedselaanbod te verhogen, om directe en indirecte banen te creëren en om de ontvolking van het platteland af te remmen.

Farenza Esperança

Pater Gabriel  heeft Farenza Esperança opgezet. Het is een huis voor meisjes en vrouwen met verslavingsproblemen. Ze kicken er maximaal een jaar af en werken voor hun eigen levensonderhoud, bakken cassave cake,  maken guave-jam, telen groenten en produceren handwerk.

Gezinsadoptie
Er is een mogelijkheid gecreëerd tot het adopteren van de allerarmste gezinnen door middel van een maandelijkse toelage.

Voedselhulp

Tijdens de offerande in de eucharistievieringen in de parochies wordt houdbaar voedsel aangebracht. Dat is bestemd voor geregistreerde armen.

Iedere zaterdag maken vrijwilligers soep voor de armen. Hier geldt geen verplichting tot registratie.

Parochiegebouwen

Er is een aantal projecten rond kerken/kapellen. In parochiegebouwen wordt onderwijs gegeven, zijn consultatiebureaus, wordt de uitgifte van voedsel gerealiseerd etc.

MOV - HDL

Er komt een actie voor een gemeenschapsgebouw in Garanhuns tijdens een collecte op  1 en 2 februari 2014 in de HDL-parochies.

Alle giften komen gegarandeerd volledig ten goede aan het project door de directe contacten met de Redemptoristen, de orde van Pater Gabriel Hofstede . Je kunt natuurlijk ook doneren via  banknummer: NL02 RABO 0126 9350 92 t.n.v. RK Kerk St Servatius, o.v.v. Brazilië.

--wordt vervolgd--